Internet of Things för industrier

Mån 11 dec 2017 15:20

Svensk industri står inför stora utmaningar där det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att skapa global konkurrenskraft. Mittuniversitetet satsar nu 30 miljoner per år på forskning inom Smart Industri. Se Dr. Stefan Forsströms presentation på Science & Innovation Day 2017.

Talare: Dr. Stefan Forsström, STC forskningscentrum vid Mittuniversitetet
Science & Innovation Day 17 oktober 2017

STC Sensible Things that Communicate logotyp

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2017-12-13