InfraVis ska göra det lättare för forskare att visualisera vetenskapliga data

Tis 09 nov. 2021 22:19

InfraVis har tilldelats finansiering av Vetenskapsrådet i den stora utlysningen “Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021” för att bygga upp en ny nationell infrastruktur för visualisering och analys av vetenskapliga data.

3D-labb

Den nya infrastrukturen kommer att ge forskare en ingång till expertis och kompetensutveckling vid nio svenska lärosäten och är en del av arbetet att stärka Sveriges konkurrenskraft i hantering av storskaliga data.

Idag finns den senaste tekniken inom datavisualisering tillgänglig vid flera lärosäten i Sverige, men för den enskilde forskaren kan det vara svårt att komma igång att använda den då tekniken kräver expertis, tid och resurser. Detta kommer InfraVis råda bot på genom att skapa en gemensam inkörsport till de avancerade teknikerna i kombination med kompetenshöjande insatser för forskare runt om i landet.

InfraVis möter ett växande behov och huvudsökande Monica Billger, professor i arkitektur och visualisering vid Chalmers, räknar med användare redan första året från ett brett spektrum av discipliner inkluderande humaniora, medicin och teknik. Förutom att ge forskarna stöd kommer experterna i InfraVis runt om i landet själva bli stärkta genom samverkan och lokala resurser kommer därmed att ges möjlighet till en hållbar struktur för vidare utveckling. Anders Ynnerman, professor i visualisering vid Linköpings universitet, sammanfattar att - Satsningen på InfraVis bekräftar Sveriges starka position inom visualiseringsforskning i världen och kraftsamlar landets experter för att erbjuda svenska forskare unika möjligheter till avancerad visuell dataanalys. InfraVis är ett exempel på en ny generation av infrastrukturer som innefattar både hårdvara och mjukvara, men framförallt mänsklig expertis.

- Ledning av en infrastruktur med nio olika universitet som partners kräver ett gott samarbete, vilket InfraVis-konsortiet redan har etablerat då beslutet om den nationella infrastrukturen har föregåtts av noggrann planering och nära samarbete under flera år mellan Chalmers, som är värduniversitet, Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet och Uppsala universitet, konstaterar Monica Billger.

InfraVis leds från Chalmers och inkluderar infrastrukturer med kompletterande kompetens och är öppen för forskare från vitt skilda områden.

InfraVis kan användas både som en ingång till olika resurser för att lösa enklare problem och frågeställningar, men kommer också erbjuda stöd på mer avancerad nivå, där även utveckling av mjukvara ingår.

-InfraVis är en ny infrastruktur för att stödja forskare inom alla områden att analysera och visualisera sina forskningsdata. Det kommer att ge alla forskare vid Mittuniversitetet tillgång till tekniker och expertis för att bland annat kommunicera sina resultat effektivt”, menar Prof Mårten Sjöström, koordinator för infrastruktur InfraVis vid Mittuniversitetet.

Nio lärosäten ingår i den nya forskningsinfrastrukturen: Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet, Uppsala universitet.

Citat från internationella panelens yttrande:

“The idea of a visualization competence infrastructure is novel, timely and needed. InfraVis combines national strength in this field to propose a new model for making this competence accessible to other fields. It could serve as a blueprint for other IT competence fields in Sweden and for visualization in other countries. This is an excellent project that addresses an important need, especially that this infrastructure is relevant to all sciences and also addresses important societal aspects. It would be unique in the world.”

 

Mer information: 

Monica Billger, professor i arkitektur och visualisering, Chalmers, telefon 031-7722383, monica.billger@chalmers.se 

Cecilia Lindhé, föreståndare vid Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet, telefon 0738-299901, cecilia.lindhe@gu.se

Tino Weinkauf, professor i visualisering, KTH, telefon 08-7906075, weinkauf@kth.se

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, Linköpings universitet, telefon 070-5566638, anders.ynnerman@liu.se

Andreas Kerren, professor i informationsvisualisering, Linnéuniversitetet och Linköpings universitet, telefon 0470-767502, andreas.kerren@lnu.se

Melvyn B. Davies, professor i astronomi, Lunds universitet, telefon 070-5571449, melvyn_b.davies@math.lu.se

Mårten Sjöström, professor i signalbehandling, Mittuniversitetet, telefon 010-1428836, marten.sjostrom@miun.se

Karin Danielsson, föreståndare vid Humlab, Umeå Universitet, telefon 090-7866586, karin.danielsson@umu.se

Ingela Nyström, professor i visualisering, Uppsala universitet, telefon 070-1679045, ingela.nystrom@it.uu.se

Kontakt Mittuniversitetet


Sidan uppdaterades 2022-10-26