Industridoktoranden Viktor Döhlen på plats i Sollefteå

Fre 17 sep 2021 16:00

Mittuniversitetet har tillsammans med Sollefteå kommun via Energidalen i Sollefteå AB inlett det fleråriga forskningsprojektet Fast Frequency Reserve from Hydropower. Som ett led i det har Energidalen nu rekryterat Viktor Döhlen som industridoktorand.

Victor Döhlen, industridoktorand vid Sollefteåforsen
Industridoktoranden Viktor Döhlen på plats vid Sollefteåforsen.

Förnyelsebar energi ökar behovet av bättre reglerteknik i elnätet. Vattenkraft har potential att kunna kompensera för svängningar i elnätet men är idag långsamt och belastas hårt.

Inom projektet Fast Frequency Reserve from Hydropower ska ny teknik för energilagring utvecklas byggt av superkondensatorer med tillhörande kraftelektronik.

Snabbare reglerkraft för förnyelsebar energi

- Med utbyggnaden av förnyelsebara energislag ökar behovet av reglerkraft i elnätet. Vattenkraften är den största producenten av elkraft och kan kompensera för den intermittenta produktionens långsamma svängningar. De stora massorna som ska sättas i rörelse begränsar hur snabba förändringar vattenkraften kan kompensera och ökar slitage och underhållskostnader, säger projektledaren Kent Bertilsson från Mittuniversitetet.

För att kunna bistå med snabb reglerkraft (FFR) avses teknik utvecklad för att använda ett energilager som bygger på superkondensatorer istället för batterier, med tillhörande kraftelektronik. Superkondensatorer är i många fall en dyrare lösning än batterier men dess högre effekttäthet och förmåga att klara många fler cyklar än batterier innebär att det blir en billigare lösning om man vill åstadkomma snabb reglerkraft och möjliggöra mjukare drift av kraftverket.

Projektet kommer studera effekter och konsekvenser för en möjlig implementation vid Sollefteåforsens kraftverk, men utvecklad är tekniken generisk och skulle kunna användas vid andra kraftverk.

Industridoktorand tar sig an utmaningen 

För att arbeta med projektet har Energidalen i Sollefteå AB rekryterat Viktor Döhlen som industridoktorand. Han kommer att arbeta med forskningsprojektet under projekttiden fram till årsskiftet 2024/2025.

Viktor är civilingenjör inom teknisk fysik och kommer närmast från en tjänst som analytiker på Energimyndigheten.

- Jag har närt ett intresse för att kunna arbeta med frågor om hur man kan integrera mer förnybara kraftkällor i elsystemet. Det här projektet tror och hoppas jag kan bidra till det, säger Viktor Döhlen.

Den 30-årige civilingenjören är född och uppvuxen i nordnorska Tromsö, men flyttade som tonåring till Sverige för studier och här har han blivit kvar.

Hans fru har rötterna i Ådalen och de har ett hus i Marieberg mellan Sollefteå och Kramfors.

- Vi har tillbringat mycket tid i Ådalen och jag har under pandemin kunnat arbeta på distans från huset i Marieberg. Tack vare det här jobbet får vi nu möjlighet att flytta från Stockholm till Ådalen ”på riktigt”, konstaterar Viktor Döhlen.

I projektet kommer Viktor Döhlen att arbeta tillsammans med Sollefteåforsens VD Anders Bergman på plats på Sollefteåforsens kraftverk, på Energidalen i Sollefteå AB samt med forskning på Mittuniversitetet i Sundsvall med projektledaren Kent Bertilsson och forskarna Nicklas Blomquist, Stefan Haller och Sobhi Barg.

 

Mer information 

Projektet Snabb reglerkraft från vattenkraft 

Sollefteåforsens kraftverk: Sollefteåforsens AB – Kraftverk och Centralfisket (sollefteaforsen.se)

Företagsforskarskolan Smart industry Sweden

STC Sensible Things that Communicate logotyp

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-02-23