Nytt internationellt forskningssamarbete om plenoptik

Mån 28 mar 2022 10:57

- Vi får arbeta med de främsta experterna från hela världen och att forskare från hela världen kommer hit till oss i Sundsvall, Prof. Mårten Sjöström, ledare för det internationella projektet Plenoptima.

Mårten Sjöström working with a camera in the lab.

Forskningsprojektet Plenoptima är ett europeiskt samarbete mellan universitet, forskningsinstitut och partnerorganisationer och finansieras av EU Marie Skłodowska-Curie. Samarbetet ska arbeta mot att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till plenoptisk avbildning. Professor Mårten Sjöström leder projektet för Mittuniversitetet och kommer med kollegor att handleda sex av de 15 doktorander som deltar i projektet.

Vad är plenoptik?

Plenoptik handlar om att förstå och beskriva ljus för avbildning och man kan enkelt säga att Plenoptik är nästa generations 3D-teknik. Plenoptik använder flera olika kameror för att fånga in ljuset från ett objekt och tekniken registrerar ljusets riktning och position, sedan behandlas data och slutligen återskapas de i en visualisering. Med den nya Plenopiken kan man bland annat ändra fokus och perspektiv i en bild i efterhand vilket kan vara väldigt användbart inom bland annat fjärrstyrning.

Vad är det ni forskar om inom Plenoptima projektet?

I forskningsprojektet Plenoptima samarbetar fem universitet och forskningsinstitut med ett tiotal olika företag från hela Europa.  Tillsammans forskar vi kring hela processen, allt från bildinsamling, till kompression av data till slutligen visualisering. Mittuniversitetets bidrag handlar bland annat om att utveckla komprimeringsmetoder för bilddata och maskininlärningsmodeller som snabbare och effektivare kan komprimera all data men ändå bibehålla bildkvalitén.

De andra universiteten tittar bland annat på nya material som kan ersätta dagens optik och hur man kan utveckla djupa neurala nätverk för att kombinera bilder på ett korrekt sätt.

Projektet driver ett doktorsprogram för gemensam respektive dubbel doktorsexamen och har anställt 15 doktorander från hela världen. Mittuniversitetet handleder sex av dem och kommer dessutom att stå som värd för olika sommar- och vinterskolor som projektet arrangerar för deltagarna.

Hur startade samarbetet som ledde till detta projekt?

Det går långt tillbaka. 2013 arrangerade jag en sommarskola inom Plenoptik där jag lärde känna Professor Atanas Gotchev från Tampere University i Finland. Vi började där att samtala om hur vi skulle kunna utöka vårt forskningssamarbete. Det slutade med att vi ansökte och fick beviljat ett gemensamt projekt, ETN-FPI - European Training Network on Full Parallax Imaging, som finansierades med stöd av EU Marie Skłodowska-Curie. När det projektet avslutades 2019 ville vi fortsätta vårt framgångsrika samarbete och utöka samverkan. Vi bestämde oss för, med stöd från Tampere Universitys Grants Office, att skicka in en ansökan om ett nytt samarbetsprojekt som resulterade i Plenopima.

Vad är målet med samarbetet?

Projektets främsta mål är att skapa ett nätverk av unga forskare som kommer att bli framtidens experter inom området Plenopik. Vi skapar en möjlighet för dem att knyta ovärderliga kontakter för sin framtida karriär. Internationalisering är ett annat viktigt mål som jag personligen uppskattar väldigt mycket. Jag har deltagit i många olika utbytesprogram och bott mycket utomlands. Sådant vidgar det personliga nätverket vilket är till stor nytta för forskningen. Det är intressant att möta andra människor och nya kulturer. Det som är fantastiskt med sådana här samarbeten att vi får arbeta med de främsta experterna från hela världen och att forskare från hela världen kommer hit till oss i Sundsvall. Det internationella utbytet med framstående universitet är väldigt lärorikt!


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-03-28