Starbit kommersialiserar forskning från Mittuniversitetet ‑ snödjupssensorer installerade i Ånge och Örnsköldsvik

Mån 23 maj 2022 16:59

I vinter har Mittuniversitetets snödjupsmätare tagit sina första steg ut på den kommersiella marknaden med hjälp av företaget Starbit från Härnösand. I denna intervju med Michael Jakobsson på Starbit får vi höra hur mätarna klarat sin första vinter i skarp miljö och vad nästa steg är.

Plogbil på vinterväg och snödjupsmätare

Det var inom forskningsprojektet IoT för tillgänglighet som Mittuniversitetet utvecklade den första prototypen av snödjupsmätaren (Snödjupsmätaren 2019). Syftet i det projektet var att mäta snödjup i realtid på vägar och trottoarer för att öka framkomligheten i städer. Det var i samband med detta projekt som Michael Jakobsson från Starbit först kom i kontakt med Mittuniversitetet och snödjupsmätaren.

- Starbit arbetar med innovation, hårdvara och mjukvara vilket passade bra ihop med projektets utmaningar. När sedan det nya projektet IoT för snöröjning startade klev Starbit in som projektpartner med målet att vidareutveckla snödjupsmätaren för en kommersiell marknad, berättar Michael Jakobsson på Starbit. 

I arbetet med att kommersialisera snödjupsmätaren har Starbit jobbat i nära samarbete med Rikard Hamrin och Mattias O’Nils på STC Forskningscenter vid Mittuniversitetet.

- Tillsammans har vi gått igenom både hård- och mjukvara, sedan har vi på Starbit byggt vidare på den kunskap som finns och vidareutvecklat och paketerat snödjupsmätaren till en kommersiell produkt. Halvledarbristen skapade en del utmaningar kring vissa komponenter men nu har vi en ännu bättre och mindre enhet som går att massproducera, berättar Michael.

Första vintern för snödjupssensorn

Snödjupssensorn använder laser för att mäta snödjupet. Datat skickas sedan till exempelvis en driftcentral där aktuella mätvärden kan visas på en skärm. Under vintern genomfördes en första pilot med snödjupssensorer i Ånge och Örnsköldsviks kommun.

En snödjupsmätare monteras på en lyktstolpe i Örnsköldsviks kommun.

- Vi monterade upp snödjupsmätare i Ånge och Örnsköldsvik. Dessa snödjupsmätare kommunicerar via LoRaWAN som ServaNet och Övik Energi tillhandahåller men snödjupsmätaren kan även skicka data via andra protokoll som till exempel mobilnätet. Vad man väljer är helt beroende på behov och situation. Sensorerna har monterats på lyktstolpar runt om i kommunerna och rapporterar regelbundet aktuellt snödjup tillsammans med temperatur och luftfuktighet, förklarar Michael.

Hårdvaran testad, dags att vidareutveckla mjukvaran

- Sensorerna har fungerat mycket bra i vinter och levererat data. Nu har vi testat hårdvaran och under hösten kommer vi att förfina mjukvaran som tar hand om datat. Nu fokuserar vi på att omvandla informationen från sensorerna till nytta i vardagen genom relevanta beslutsunderlag och automatiserade processer och rapporter, säger Michael.

Starbit använder sin egenutvecklade mjukvara Starbit ARCH för att visualisera aktuella värden på skärmar som sitter ute på driftcentraler och olika verksamheter. I nästa steg kommer Starbit nu att utveckla detta ytterligare så att användarna får ett SMS, mail eller blir uppringda när vissa mätvärden eller förutsättningar uppnås. Det kan vara särskilt viktigt under nätter och helger när driftcentraler inte alltid är bemannade och ansvarig personal har jour.

- En stor fördel är att alla i hela kedjan, från fastighetsägare och kommuner till maskinentreprenörer, får tillgång till samma information samtidigt och får ett bättre beslutsunderlag om vart och när snöröjningsinsatser ska sättas in, poängterar Michael.

Stort intresse från olika branscher

Intresset för mätarna är stort och Starbit har precis börjat tillverka fler snödjupsmätare som kommer att vara redo att levereras i god tid till nästa vinter.

- Vi har bara skrapat på ytan när det gäller produktens potential. Förutom kommuner och maskinentreprenörer har vi mötts av stort intresse från flera håll och användningsområden. Till exempel fastighetsägare som vill övervaka snödjup på stora tak och parkeringar, berättar Michael.

Om samarbetet med universitet

- Vi är jättenöjda med samarbetet med Mittuniversitetet. Det är utvecklande, enkelt, roligt och inspirerande. Det här är första gången som Starbit samarbetar med ett universitet och det har öppnat upp för fler samarbeten inom nya områden. Universitetet är ett utmärkt bollplank för nya idéer. Även om vi i mycket har olika förutsättningar och metoder har vi anpassat oss bra till varandra. Vi lyfter ofta luren och ringer varandra, avslutar Michael.

Snödjupsmätaren monteras på en lyktstolpe i Örnsköldsviks kommun.

Bakgrund

Fakta om snödjupssensorn

Snödjupsmätaren
Den nya kommersiella snödjupsmätaren som utvecklats av Starbit.

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-05-24