Autonom friktionsmätning på flygplatser

Mån 26 sep 2022 15:11

I ett samarbete med företaget Klimator har ny teknik för att kartlägga landningsbanan utvecklats. Se hur tekniken testas idag på Örnsköldsvik Airport och hur den kan användas i framtiden.

Bil som kör på en landningsbana på Örnsköldsviks flygplats.

Detta sker inom forskningsprojektet Autonomous friction measurement and monitoring of airports. Målet är att göra helt autonoma mätningar av friktionen på flygplatsens landningsbana. En viktigt pusselbit för framtidens autonoma flygplatser.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-09-26