Virtuellt kösystem vid publika elbilsladdare – ett SIMS‑projekt

Ons 06 dec 2023 11:10

Max, Oliver, Isak, Luwam och Ludvig har under SIMS-kursen arbetat med ett skarpt uppdrag tillsammans med Knowit AB. Uppgiften de fick var att hitta ett behov inom elbilsmarknaden – resultatet blev ett virtuellt kösystem vid publika elbilsladdare.

Fem personer står bakom ett bord där en prototyp på ett virtuellt kösystem för elbilsladdare ligger.
Från vänster till höger: Oliver Borgström (civilingenjör datateknik åk 5), Max Eriksson (civilingenjör datateknik åk 5), Ludvig Edenström (civilingenjör industriell ekonomi åk 5), Isak Langenbach Moe (datateknik åk 3) och Luwam Amine (datateknik åk3).

Konkretisera ett koncept och utforma en standard

Gruppen arbetade mot Knowit AB, IT-konsultföretag, som var deras kund. De fick i uppgift att hitta ett behov inom elbilsmarknaden där de till slut landande i idén att utveckla ett virtuellt kösystem vid publika elbilsladdare. De inledande veckorna i projektet bestod främst av att spåna på idéer och identifiera behov. För att säkerställa att de faktiskt utvecklar en produkt som marknaden är intresserad av gjorde de en kundundersökning som visade att deras tänkta idé skulle kunna vara intressant för användarna.

Fokuset i utvecklingsfasen låg på att konkretisera konceptet och utforma en standard för kösystemet som kunde vara attraktiv för tredjepartstillverkare, inklusive bilföretag. Applikationen designades för att erbjuda en intuitiv användarupplevelse, med funktioner som realtidsinformation om laddningsstationers tillgänglighet, en rättvis och transparent köhantering.

Praktisk erfarenhet och värdefulla färdigheter

– Att jobba i projekt tillsammans med studenter från olika program och direkt med ett företag som Knowit AB har varit en mycket nyttig erfarenhet. Att tillämpa det vi lär oss under studietiden på ett riktigt projekt var spännande och gav oss en bättre förståelse för hur teori och praktik kan samverka, berättar Max.

Samarbetet med studenter från olika studieinriktningar bidrog till att de fick tillgång till en mångfald av idéer och perspektiv, vilket var värdefullt för projektets resultat. Detta mångsidiga teamarbete hjälpte dem att tänka mer kreativt och att hitta mer välgrundade lösningar på de problem som de stötte på.

Att jobba med ett verkligt företag som Knowit AB var också mycket givande. Det gav dem insikt i vad företag förväntar sig och hur de kunde anpassa lösningar för att uppfylla kundens förväntningar. Regelbundna möten med företaget säkerställde att arbetet gruppen gjorde var relevant och bidrog till kundens behov.

– Visst, det var utmanande att hantera projektets tidsramar och att samarbeta effektivt som ett team, men dessa utmaningar var också viktiga läromoment. Projektet gav oss inte bara praktisk erfarenhet i att hantera verkliga arbetsuppgifter, utan också värdefulla färdigheter i projektledning och samarbete, fortsätter Ludvig.

Givande möjlighet att tillämpa våra kunskaper

SIMS-kursen är en praktisk och engagerande kurs där studenter får jobba i team för att ta fram kreativa lösningar på verkliga problem. Grupperna är sammansatta av studenter med olika bakgrunder och expertis, vilket ger en bra mix av kunskaper. Kursen pågår i 10 veckor och under den tiden har studenterna regelbundna möten med sina kunder, som kan vara allt från lokala organisationer till större samhällsaktörer, för att säkerställa att de lösningar de utvecklar verkligen träffar rätt.

– Det är en givande möjlighet att få tillämpa det vi lär oss i utbildningen direkt i verkliga projekt, avslutar Oliver.

 

Läs mer om SIMS


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-12-06