Sveriges Radio intervjuade Irida om solkurvor på järnväg

Mån 10 juni 2024 12:57

I början av juni intervjuade Sveriges Radio Västernorrland STCs forskare Irida Shallari om forskningsprojektet ENSURE 6G som ska utveckla kamerateknik som upptäcker risk för solkurvor på järnväg.

Christer Sunesson på Sveriges Radio Västernorrland intervjuar Irida Shallari om forskningsprojektet ENSURE 6G som ska utveckla teknik som upptäcker risk för solkurvor på järnväg
Christer Sunesson från Sveriges Radio Västernorrland intervjuar Irida Shallri om forskningen som ska upptäcka och förhindra solkurvor på järnväg.

I forskningsprojektet ENSURE 6G arbetar forskare med att utveckla teknik som kan upptäcka risk för solkurvor på järnvägar. I samband med en installation av utrustning på en järnväg strax utanför Sundsvall kom Sveriges Radio för att göra en intervju med Irida Shallari som arbetar i projektet. 

Forskningsprojektet ENSURE 6G som ska utveckla teknik som upptäcker risk för solkurvor på järnväg

De smarta kamerorna som moterats på en stolpe bredvid järnvägen mäter rälsens temperatur.

- Vi mäter temperaturen på järnvägen för att på sikt kunna förebygga de solkurvor som kan uppstå på järnvägar, berättar Irida Shallari för reporter Christer Sunesson för Sveriges Radio.

De smarta kamerorna som monterades vid järnvägen mäter kontinuerligt temperaturen på rälsen och samlar in data. Denna data ska sedan behandlas av en AI-modell som ska larma vid risk för solkurvor så att åtgärder kan sättas in i tid. Solkurvor kan uppstå när järnvägstemperaturen överstiger 40 grader. Varje år skapas 30-40 solkurvor längs landets järnvägar och kan stoppa tågtrafiken och i värsta fall skapa urspårningar. 

- Vårt mål är att bygga ett system som kan skapa säkrare järnvägar som gynnar både industri och samhälle, säger Irida Shallari, forskare vid STC forskningscenter, MIttuniversitetet. 

Forskningen bedrivs inom forskningsprojektet ENSURE 6G som är ett nordiskt samarbete för att utveckla och demonstrera avancerad informations- och kommunikationsteknik via 6G för industriella tillämpningar på landsbygden. Projektet finansieras med stöd från EUs Interreg Aurora program och är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Oulo University i Finland, företagen Starbit AB och Solita Oy samt Bron Innovation. Läs mer om ENSURE 6G

Lyssna på intervjun med Irida Shallari 

 

Forskningsprojektet ENSURE 6G som ska utveckla teknik som upptäcker risk för solkurvor på järnväg

Forskningsingenjör Rikard Hamrin moterar fast mätutrustningen på rälsen. 

 


Sidan uppdaterades 2024-06-10