ENSURE‑6G Fjärranalys och datafusionsintegration för industriell logistik i glesbygdsområden med 6G

Projektets mål är att med hjälp av robust trådlös uppkoppling skapa datadrivna automationslösningar. Projektet ska även attrahera talanger till denna region genom att skapa det nordnordiska interregionala ICT-bältet, för hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

Male hand is holding a phone above his head against the background of trees in a pine forest. Concept of no service, wifi, internet in the forest or a place far from the city.

Nyheter från projektet

Projektledare

Nurul Huda Mahmood

Nurul Huda Mahmood

Projektledare ENSURE-6G

University of Oulu

Projektmedlemmar

Lars Skandevall

Lars Skandevall

Bron Innovation AB

Manu Setälä

Manu Setälä

Solita Oy

Michael Jakobsson

Michael Jakobsson

Starbit AB

Sidan uppdaterades 2023-10-31