ENSURE‑6G Fjärranalys och datafusionsintegration för industriell logistik i glesbygdsområden med 6G

Projektets mål är att med hjälp av robust trådlös uppkoppling skapa datadrivna automationslösningar. Projektet ska även attrahera talanger till denna region genom att skapa det nordnordiska interregionala ICT-bältet, för hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

Forskaren Staffan Rydblom vid mätrustningen på Åreskutan.

Nyheter från projektet

Projektledare

Nurul Huda Mahmood

Projektledare ENSURE-6G

University of Oulu

Projektmedlemmar

Lars Skandevall

Bron Innovation AB

Manu Setälä

Solita Oy

Michael Jakobsson

Starbit AB

Sidan uppdaterades 2024-06-10