”Stark företagssamverkan och gästforskare i världsklass”

Tis 21 dec 2021 09:35

Expertpanelens utlåtande om STC har nu kommit i Mittuniversitetets stora forskningsutvärdering. Panelen lyfter fram STCs företagssamverkan och gästprofessorer i världsklass som stora konkurrensfördelar men de ser också internationella utvecklingsmöjligheter.

ARC21 STC Visit

Under 2021 startade Mittuniversitetet en omfattande utvärdering av forskning och forskarutbildning, ARC21. Syftet med utvärderingen är att få en övergripande bild över universitetets åtta forskningscenter, men också ta fram rekommendationer för den fortsatta utvecklingen. Nu har forskningsutvärderingen genomförts och resultaten från bedömarpanelen nått forskningscentren.

- Det är väldigt värdefullt för oss att få en extern genomlysning av vår verksamhet. Det ger oss ett lärande i organisationen och kan hjälpa oss att se nya utvecklingsmöjligheter, säger Mattias O'Nils.

Platsbesök och granskning

Utvärderingen har gjorts av en expertpanel bestående av fem personer med olika bakgrund och perspektiv. Expertpanelen fick börja med att ta del av en självutvärdering och rapporter för forskningscentret. Under oktober genomfördes sedan ett platsbesök där expertpanelen fick möjlighet att gå på djupet och intervjua forskare och doktorander.

Nu har expertpanelens rapport kommit som ger många fina vitsord men även nedslag på sådant som kan förbättras. STCs expertpanel framhåller i rapporten att STC visar en enastående företagssamverkan där forskarna har en god förmåga att förstå industrins forsknings- och kunskapsbehov.

- Roligt att se att vårt målmedvetna utvecklingsarbete med att förbättra vår samverkan med omgivande samhälle har gett resultat, fortsätter Mattias.

Uppskattat professorsprogram

STCs satsning på att rekrytera gästprofessorer var också väldigt uppskattat av expertpanelen som lyfter fram att STC lyckats attrahera gästprofessorer i världsklass och att det finns möjlighet att utveckla och dra nytta av dessa samarbeten ytterligare. Expertpanelen rekommenderar fler forskningscenter på universitetet att göra liknande satsningar.

- Vi har under de senaste tre åren satsat på ett professorsprogram för att stärka upp vår kompetens och öka våra internationella nätverk. Det har redan visat sig varit väldigt lyckat och kommer att ge ännu mer när det fått utvecklas vidare, menar Mattias.

Ett viktigt utvecklingsområde som expertpanelen identifierat är finansieringen, där det finns många möjligheter för STC att vidareutveckla. 

- Utvärderingen stärker oss genom att verifiera att vi har utvecklats åt rätt håll under de senaste åren. Den ger oss vägledning på vilka frågor vi ska fokusera på i vår kommande utveckling – där finansieringsfrågan är kanske den viktigaste som vi redan har börjat arbeta med, avslutar Mattias.

 

Expertpanel STC forskningscenter

Ahmed Jerraya, VP, Cyber Physical Systems programs, CEA Tech, France

Bruno Andò, Associate Professor, University of Catania, Italy

Anna Brunström, Professor, Karlstad University, Sweden

Masoud Bahraini, PhD Student, Chalmers University of Technology, Sweden

Tomas Berg, Director Cloud Transformation, Capgemini Invent, Sweden

 

Läs mer om ARC 21


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-12-21