Trender och innovationer

Tis 20 mars 2018 09:48

Från socialt ansvar till en produkt är mer än en produkt.

Innovationer iSPO

Hållbarhet och socialt ansvar

Hållbarhet är ordet på mångas läppar. Det pratades inte bara om ekologisk hållbarhet utan även om social hållbarhet. Ett exempel är The Social Mercenary, ett företag som samarbetar med sociala företag i Ghana för att ta fram sin kollektion.

Det skapas mer samarbeten över branscher och värdekedjor, företag som exempelvis samverkar med folkrörelser som Let’s do it! World och Plogga.se, allt för att hitta fler hållbara lösningar. Läs mer om hållbarhet.

Material - nytt, gammalt och naturligt

Hundratals olika innovativa produkter och material för bland annat bas- och mellanlager, membran- och isolationsplagg visades upp på mässan. Biobaserade, återvunna och naturliga material var några av trenderna.

Fler och fler övergår från fossilbaserat råmaterial till förnyelsebart men vad är en förnyelsebar produkt? Vart går gränsen? Hur värderas en produkt som består av 50 % förnyelsebar råvara och 50 % fossilbaserat råmaterial?

Hållbarhet och eco-friendly är vanliga begrepp, ett svårnavigerat område med många definitioner, egna eller standardiserade. Vilka kan man som kund, företag eller underleverantör lita på och hur säkrar man upp sin egen värdekedja på en global marknad?

En lösning är DNA märkning av råmaterialet, något som bland annat företaget Seaqual gör för att kunna spåra och garantera att deras produkt används rätt. Företagets affärsidé är att ta vara på plast insamlad av fiskare i Medelhavet och från det producera 100 % återvunnen polyestertråd, en värdekedja som innehåller både renare hav och hållbara material. 

En produkt är mer än en produkt

Att skapa mervärden runt sin produkt eller tjänst ligger i tiden och görs på olika sätt.

Multifunktionella textilier som laminerade membran på återvunnet dun, invävda mineraler i ull för ökad blodcirkulation, material med solskydd är några exempel på textilier med flera olika funktioner.  Även mer hållbara material, som återvunnen plast från världshaven skapar ett mervärde för kunden, det ”känns” bättre för kunden att köpa nytt.

Många av företagen jobbar med personliga relationer och investerar i att skapa upplevelser runt sin produkt för att addera värde.

Printad elektronik och sensorer möjliggör integrering av smarta och funktionella material i textilier, wearables och sportprodukter och bidrar därmed med större nytta för kunden. Vad sägs om till exempel säkerhetssystem i hjälmar, funktioner som mäter biometriska parametrar, självstyrande reglering av kyla och värme? Läs mer om digitalisering. 

Sidan uppdaterades 2021-10-18