Unik mätmetod ska ge säkrare huvudskydd

Fre 29 apr. 2022 07:50

Forskare vid Sports Tech Research Centre jobbar just nu med att ta fram testmetoder som producenter av huvudskydd kan använda sig av för att konstruera säkrare produkter. Med hjälp av en artificiell skalle och nacke ska metoderna utvärderas i fält.

Sports Tech Research Centre

Forskarna har under flera år undersökt hur hjärnan påverkas av slag och yttre påverkan. De har bland annat konstruerat en realistisk hjärna med inbyggda sensorer som används för att registrera stötar mot en konstruerad skalle i labbmiljö.

– Vi har tidigare varit bundna till att utföra våra tester i labbet. Det vi gör nu är att ta fram utrustning som kan tas med ut i fält och vi kommer att testa olika hjälmar med varierande dämpningar och konstruktioner. Det andra vi gör är att konstruera en hjälm som ska fungera säkerhetsmässigt, säger Mikael Bäckström, centrumledare på Sports Tech Research Centre.

Projektet som genomförs i samarbete med forskare från KTH, Karolinska institutet, Padua universitet och kommersiella aktörer som Mips och Spektrum syftar till att komma ett steg närmare förståelsen av hur huvudskador uppstår.

– Vi samverkar med professorer vid andra lärosäten och specialister som till exempel läkare med kunskaper om huvudtrauman. Vi jobbar även med Mips, vars hjälmpatent minskar rörelsen mellan hjärnhalvorna vid yttre påverkan, berättar Mikael.

På sikt finns även möjligheter att ta fram en strömsnål, billig och säker sensor i litet format som kan fästas på en hjälm för att registrera vad personen råkat ut för vid ett eventuellt tillbud.

– Det är viktigt att kunna klassificera vilken typ av hjärntrauma som man har blivit utsatt för, eftersom rehabilitering ser olika ut beroende på belastning. Vi hoppas kunna bidra med den kunskapen genom vår forskning, säger Mikael.

Säkrare huvudskydd för alla

I samarbetet mellan Mittuniversitetet och Padua universitet har den italienske mastersstudenten Ludovico Riello tillsammans med sin handledare Andrey Koptyug vid Sports Tech Research Centre vidareutvecklat en artificiell nacke som används för att testa olika krafter. Nacken är justerbar och kan därför motsvara olika kroppsstorlekar.

Utveckling av produkter som nyttjas av människor utgår ofta från den manliga anatomin. Både kvinnor och barn har därför förbisetts när det gäller att ta fram olika typer av säkerhetsutrustning, något det här forskningsprojektet vill råda bot på.

– Kranier väger olika på olika personer och hur nacken fjädrar emot beror mycket på vilken rörelse man får genom huvudet. Med hjälp av vår världsunika artificiella skalle och nacke ökar allas möjlighet att få bra skydd, avslutar Mikael.

Arbetet har utförts inom projektet Augmented Sports som genomförs med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, och där även Östersunds kommun finns med som finansiär.

Läs mer om Augmented Sports

 


Sidan uppdaterades 2022-04-29