Utvärdering av forskning bidrar till fokus och kvalitetssäkring

Fre 29 apr. 2022 08:07

Öppen innovation, en tjänst som möjliggör att företag kan få hjälp med exempelvis produktutveckling, är en av de framgångsfaktorer som externa utvärderare lyfter kring det pågående projektet Augmented Sports på forskningscentrumet Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet.

Medarbetare, möte

Augmented Sports genomgår sedan projektstarten 2019 återkommande utvärderingar av ett externt konsultbolag som bidrar med feedback på allt från måluppfyllnad till ett förbättrat arbetssätt. En genomgripande utvärderingsprocess med hjälp av en extern aktör är ett krav från Tillväxtverket vid större projekt.

Utvärderarna Mikael Augustsson, Viktor Pettersson och Mats Fahlander från Pro & Pro i Sundsvall är anlitade för att bidra med delrapporter under projektperioden, som inte minst syftar till att säkerställa helhetsperspektivet. Där ingår det betydelsefulla arbetet med att säkra att hållbarhetsaspekter beaktas, däribland miljö-, mångfald- och jämställdhetsfrågor.

– Utvärderingsarbetet fokuserar på behov, insatser, resultat och effekter. På så sätt får vi feedback på att rätt saker görs i projektet och att målen kan uppnås, berättar Jonas Danvind, biträdande projektledare för Augmented Sports vid Sports Tech Research Centre.

Några av de viktigaste effekterna för projektet är att företag, produkter och tjänster utvecklas i regionen. Utvärderarna har därför valt att lyfta det positiva arbetet med ”öppen innovation”, som möjliggör för externa aktörer att utan kostnad ta hjälp av forskningscentrumets expertis inom bland annat produktutveckling.

– Många kommer till oss med en produktidé där de vill ta fram en prototyp. Eller så vill de undersöka egenskaperna hos en textil som en grund för vidare utveckling. Vi hoppar in och hjälper till med produktutvecklingen, genom exempelvis additiv tillverkning och materialanalyser. Det är fortfarande företagen själva som äger produktutvecklingen. Utifrån den återkoppling vi fått från utvärderarna är projektet på väg i rätt riktning gällande stöd till företag, menar Jonas.

En annan viktig del som projektet fokuserar på är det interna arbetet med lärande och reflektion, där Sports Tech Research Centre kontinuerligt strävar efter ett förbättrat arbetssätt.

– Vi har infört en stående mötespunkt på det här temat där vi bland annat tagit fram en checklista för ansökan till nya EU-projekt. Med hjälp av den kan vi dra lärdomar av tidigare projekt. Vi har även genomfört två interna seminarier om hållbarhetsaspekter som miljö, mångfald och jämställdhet. Vi bygger hela tiden kunskap genom reflektioner, avslutar Jonas.

Projektet Augmented Sports genomförs med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, och även Östersunds kommun finns med som finansiär.

Läs mer om Augmented Sports


Sidan uppdaterades 2022-04-29