Forskningsprojekt med stora utmaningar och goda resultat

Tis 19 dec 2023 09:10

Den 31 oktober avslutades forskningsprojektet Augmented Sports vid Sports Tech Research Centre. Under de nära fem år som projektet pågått har flertalet vetenskapliga artiklar publicerats och över 60 företag har fått hjälp med allt från produktutveckling till tester i labb.

Augmented Sports slutevent 27 september2023
Demonstration av vindtunnel vid Sports Tech Research Centre i samband med sluteventet för forskningsprojektet Augmented Sports den 27 september.

– Det har varit en intressant tidsperiod att bedriva ett projekt med så stor samverkan med omgivande samhälle. Vi hann inte köra ett år innan vi var inne i covidpandemin. Det gjorde att vi fick ställa om sättet vi arbetade på. Men följeforskningen visar att vi med råge uppfyllde målen som satts upp, berättar Mikael Bäckström, projektledare och centrumledare för Sports Tech Research Centre.

Stor fokus har legat på ett nära samarbete med regionens företag och organisationer för att stärka deras produkt- och tjänsteutveckling med innovativt teknikinnehåll.

– Vi fick ganska snabbt ett stort antal företag och organisationer som ville samverka med oss och satte därför upp en ny process kring hur vi skulle kunna göra ett urval, som fungerade riktigt bra.

Under Augmented Sports slutseminarium bjöds alla samverkanspartners in och flera av dem presenterade case från forskningsprojektet, däribland Egostone, Hilleberg, Klättermusen och Trangia.

– Det var fantastiskt roligt att få bjuda in till ett slutevent där både företag och universitet kunde visa upp de positiva effekterna som projektet har mynnat ut i. Vi ser nu även en närmare koppling mellan forskning, utbildning och företagsnyttan av vår verksamhet, inte minst genom att studenter som vi utbildar kommer ut och kan göra nytta på den regionala arbetsmarknaden.

– Programmet under sluteventet var förvisso välfyllt men vi hann ändå inte berätta allt vi ville om vår verksamhet. Det finns mycket kvar att säga om projektnyttan. För intresserade finns alltid en slutrapport att ta del av, tipsar Mikael Bäckström.

 

Fortsatt fokus på internationalisering och hållbarhetsfrågor

Forskarnas ambitioner har även innefattat utveckling av internationaliseringsarbetet med en önskan att attrahera partners från andra länder.

– Forskningen som bedrivits har varit framgångsrik med bra publiceringstakt och citeringar, vilket har betydelse för andra forskare.

Med flera utbildningar knutna till forskningsmiljön finns även naturliga spinoffeffekter som projektet resulterat i menar Mikael Bäckström.

– Forskningsprojekt får inte innefatta utbildning, men samverkan med företagen i labben medför ofta andra samarbeten som exempelvis examensarbeten. På så sätt får företagen ytterliga stöd, som i sin tur ofta leder till anställning av utbildade ingenjörer.

En testdocka i trä som har tagits fram som ett examensarbete av studenterna Linus Hermansson och Rasmus Blixt vid Sportteknologiprogrammet på Mittuniversitetet är baserad på en verklig alpinskidåkare. Testdockan har framställts inom ett av delprojekten i Augmented Sports.

 

Under tiden som forskningsprojektet Augmented Sports pågått har forskargruppen jobbat med olika lärandemål.

– Vi har jobbat aktivt med att lära oss av projektets drift och hur vi kan bli ännu bättre på att driva breda projekt. Där har vi haft en särskild insats som rört lärande, vilket har gett bra resultat. Det handlar bland annat om att vi reviderar sådana saker som hur vi lägger upp möten, både interna och med företag, för att få dem så effektiva och kreativa som möjligt.

– Ett annat lärandearbete är hur målsättningsarbetet kan bli ännu mer pricksäkert. Man kan sätta mål som kanske måste justeras för att forskningen pekar i en annan riktning. Det viktiga är dock att man får fram resultat ur forskningen som är användbara.

Insikterna som dykt upp under projektets gång kommer att fortsätta utvecklas liksom det stora fokus på hållbarhetsfrågor som tilltagit på forskningscentrumet under de senaste tio åren, menar Mikael Bäckström.

– Vi har många uppslag som är väldigt intressanta, speciellt inom hållbarhetsområdet. Många av de företag vi jobbar med är lokala eller regionala och förhållandevis små. För dem är det väldigt viktigt att kunna hitta bra personal som kan jobba i deras företag. De behöver kanske också hjälp i utvecklingen av sina produkter. Här kan vi med vårt stöd bidra till ekonomisk hållbarhet.

– Vi jobbar även med hållbarhet som berör sociala aspekter eller lika villkor, inte minst tillämpningar inom parasport. Dessutom ligger stor fokus på att utveckla hållbara material som icke fossila polymerer eller icke florhaltiga medel för impregnering och smutsavvisning.

Med nya lärdomar i bagaget och en fortsatt stark samverkan med omgivande samhälle ser Mikael Bäckström ljust på det fortsatta arbetet vid Sports Tech Research Centre.

– Vi har ett fantastiskt team som trots stora utmaningar har levererat så bra resultat i projektet. Att vi nådde ut och kunde jobba vidare med drygt 60 företagare trots en pandemi är ett bra kvitto på vårt arbete. Det är fantastiskt roligt!

Mikael Bäckström projektledare och Jonas Danvind som agerat biträdande projektledare under större delen av forskningsprojektets gång.

 

Läs mer om Augmented Sports

Augmented Sports slutevent den 27 september 2023

Augmented Sports forskarteam.

av

Augmented Sports forskarteam.

Kajsa Nilsson presenterar delprojektet Öppen inovation.

av

Kajsa Nilsson presenterar delprojektet Öppen inovation.

David Sundström och Jonas Danvind.

av

David Sundström och Jonas Danvind.

Mats Ainegren och Mikael Bäckström.

av

Mats Ainegren och Mikael Bäckström.

Andrey Koptyug presenterar sin forskning.

av

Andrey Koptyug presenterar sin forskning.

Bo Hilleberg berättar om sitt företag under sluteventet.

av

Bo Hilleberg berättar om sitt företag under sluteventet.

Rasmus Eriksson från Hilleberg.

av

Rasmus Eriksson från Hilleberg.

Helena Fagerlund från Trangia.

av

Helena Fagerlund från Trangia.

Viktor Ström från Ergostone.

av

Viktor Ström från Ergostone.

William Lantz Winberg från Klättermusen berättar om deras produkter.

av

William Lantz Winberg från Klättermusen berättar om deras produkter.

David Samuelsson berättar om trämodellen av en alpinåkare.

av

David Samuelsson berättar om trämodellen av en alpinåkare.

En modell av en alpinåkare i trä visas i vindtunneln..

av

En modell av en alpinåkare i trä visas i vindtunneln..

Modell av en alpinåkare i trå.

av

Modell av en alpinåkare i trå.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-12-19