Master by Research‑studenter från Italien genomför examensarbeten inom Augmented Sports

Ons 10 maj 2023 13:17

Sedan flera år tillbaka samverkar Mittuniversitetet med ett antal partneruniversitet i Italien och Österrike, där vi erbjuder projektkurser för studenter som vill fördjupa sig inom ämnet sportteknologi i sin masterexamen.

tre studenter från Italien
Giorgia La Chiesa, Gianmarco Rocco och Simone Demichelis studerar vid universitet i Italien men genomför sina examensarbeten vid Mittuniversitetet.

I början av februari landade utbytesstudenterna Giorgia La Chiesa, Gianmarco Rocco och Simone Demichelis i Östersund för att ta sig an examensprojekt som alla är knutna till det stora forskningsprojektet Augmentet Sports som pågår vid Sports Tech Research Centre sedan några år tillbaka.

Simone som vanligtvis studerar vid universitetet i Turin ser fram emot en annorlunda upplevelse.

– Jag vill fokusera både på själva erfarenheten av att bo i och upptäcka ett annat land, samtidigt som jag färdigställer min masterexamen från Turin, säger han.

Hans landsman Gianmarco som tidigare har studerat maskinteknik vid universitetet i Padua instämmer.

– Det här är en bra möjlighet att studera utomlands. Jag valde Östersund eftersom jag var intresserad av något sportrelaterat, berättar han.

– Jag är nyfiken på att leva i ett annat land med andra traditioner och det här är väldigt olikt mot Italien. Jag vill också veta hur det är att leva självständigt och lära känna en ny kultur, inflikar Giorgia.

De tre utbytesstudenterna har alla fått möjlighet att välja ett examensarbete som knyter an till Augmentet Sports. Forskningsprojektet som är indelat i olika delprojekt vill bidra till att förbättra utvecklingen av ny utrustning och teknik inom såväl breddidrott som elitidrott och parasport.

– Mitt projekt handlar om att se över hur vi kan göra sitskis mer överkomliga för personer med funktionshinder, då de är väldigt kostsamma att producera. Jag undersöker bland annat en sitskis olika egenskaper, berättar Gianmarco.

– Mitt fokus är att utveckla testmetoder för hur man kan mäta de värmande egenskaperna hos olika typer av kängor. Det slutliga målet är att lösningen ska bli både användbar och ekonomiskt hållbar för producenter av kängor att använda sig av, fyller Simone i.

– I mitt projekt analyserar jag videor från krascher i den alpina världscupen. Jag kommer att använda mig av den uppmätta hastigheten av skidåkarens kollision mot snön, och med hjälp av vår testutrustning se hur snön påverkas av motsvarande kraft för att bättre förstå hur man kan förbättra mätmetoder inom skyddsutrustning, berättar Giorgia.

Andrey Koptyug är handledare för alla tre studenter. Han är även en av de forskare som är delaktiga i forskningsprojektet Augmented Sports.

– Vårt samarbete med de italienska lärosätena i Padua och Turin har varit mycket framgångsrikt och är positivt ur flera hänseenden. Det är inte minst viktigt för ett universitet att göra utbyten, även på studentnivå. Vi får intressanta inspel från studenterna genom deras projektarbeten som genomförs inom ramen för den forskning som bedrivs vid vårt forskningscentrum. Förhoppningsvis tar våra masterstudenter också med sig många goda minnen när de reser hem igen, menar han.

– Det forskningsprojekt som har genomförts tillsammans med internationella master by research-studenter har redan bidragit till vår forskning och resulterat i några publikationer. Vi avser att fortsätta och utöka detta samarbete, och hoppas att det kommer att bidra till ytterligare användbara resultat i gemensamma forskningsaktiviteter, avslutar Andrey.

Samarbetet har utförts inom ramen för projektet Augmented Sports som genomförs med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden/Tillväxtverket, och där även Östersunds kommun finns med som finansiär.

Läs mer om Augmented Sports


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-09