På gång i CER och CER-nätverket

En ny treårsperiod står för dörren och för tillfället pågår tecknandet av samverkansavtal med företag och offentliga organisationer inom bank, försäkring, pension, fastighet och revision för åren 2018-2020. Såväl företag som offentliga organisationer kan medverka i CER antingen som samarbetspartners eller medfinansiärer.

MI7A2861.jpg

Det enskilt största pågående forskningsprojektet är Hållbart samhällsbyggande (HåSa), som finansieras av EUs strukturfonder och kommer att hålla på i ytterligare ett och ett halvt år. I projektet medverkar de fastighetsföretag som medverkar i CER. Två andra externfinansierade projekt behandlar dels försäkringar och klimatförändringar, det projektet är finansierat av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond och medverkar gör Länsförsäkringar Västernorrland, dels digitalt kundbemötande i bank- och försäkringsbranschen, det projektet är finansierat av Landstinget Västernorrland och medverkar gör Nordea, SEB och Bolagsverket. Dessa båda projekt kommer att avslutas 2018 och samtidigt kommer nya forskningsprojekt att initieras som en följd av den senaste forskningsdialogen. 

Så snart CER-nätverkets ledningsgrupp och de båda arbetsgrupperna för potentiella respektive befintliga medarbetare har fastställt planeringen för 2018 i grova drag kommer den att illustreras i form av årshjul och läggas upp på CERs hemsida (www.miun.se/cer/). Årshjulen uppdateras löpande när nya aktiviteter tillkommer, bl.a. vårt tioårsjubileum under hösten.