Vetenskapligt pris till Peter Öhman

Vetenskapligt pris till Peter Öhman

CERs centrumledare, Peter Öhman, tilldelas Nordeas Norrlandsstiftelses vetenskapliga pris för 2016.

Peter_01.jpg

Priset delas ut till forskare vid Mittuniversitetet för vetenskaplig excellens och potential. Forskningen ska också vara till gagn för regionen och bedömas ha relevans för bankers verksamhet. Prissumman är på 100 000 kronor och priset delas ut vid Mittuniversitetets årshögtid.

För mer information kontakta Peter Öhman
peter.ohman@miun.se