Externa medel för kunskapsspridning om företags internationalisering

Handelsbankens forskningsstiftelser har beslutat stödja projektet ”Internationalisering – the next generation” med 285 000 kr.

MI7A1095.jpg

Bakom projektet står två av bladen i den så kallade Fyrklövern, Mittuniversitetet och Linnéuniversitet. Mittuniversitetet representeras av CER och den forskningsgrupp som under ledning av Martin Johanson studerar små och medelstora företags internationalisering. Internationellt framstående forskare kommer att bjudas in till olika workshops, av vilka CER ansvarar för den som hålls i slutet av året.

För mer information kontakta Martin Johanson
martin.johanson@miun.se