CER tilldelas 2 miljoner kronor från Handelsbanksstiftelsernas forskningsfonder.

databaser.jpg

Ett glädjande resultat av en gemensam forskningsansökan (tillsammans med Högskolan i Gävle, Stockholms universitetet och KTH) är att CER är med och delar på 2 miljoner kronor från Handelsbanksstiftelsernas forskningsfonder. Det tvååriga projektet har titeln ”Audit automation using machine learning”. Arbetet leds av Jan Svanberg och i projektet deltar även Peter Öhman samt forskare från övriga medverkande lärosäten.

För mer information kontakta Peter Öhman