DEMICOMs forskare medverkar regelbundet i utvärderingar, utredningar och i uppdrag där målet är att producera nya forskningsresultat genom samarbete mellan akademin, näringsliv och offentlig sektor.

3N9A3362FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

Uppdragsforskning i samarbete med oss innebär att projektet skapas tillsammans med uppdragsgivaren som har stora möjligheter att sätta ramarna vad gäller innehåll och omfattning.

Vi har under senaste tiden genomfört forskningsuppdrag med följande organisationer:
Arla
Försäkringskassan
Justitiedepartementet
LO
Myndigheten för radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nordiska ministerrådet
PostNord
Presstödsnämnden
SIMO Institutet för Mediestudier
Stiftelsen Etermedierna i Sverige
Sundsvalls Kommun
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Riksdag
Tidningsutgivarna
Trafikverket och Vattenfall. 

I samfinansierade projekt som beviljats anslag av KK-stiftelsen har vi arbetat med:
Nordisk Kommunikation
Norrmejerier
Saab AB
Sandvik
Spendrups
Sveriges KommunikatörerVolvo AB.

Tidigare projekt har genomförts tillsammans med:
AstraZeneca
E.ON
Helsingborgs Dagblad
SCA

Kontakt

Centrumledare:
Prof. Ingela Wadbring

Administratör:
Christian Nounkeu Tatchou

Kommunikatör:
Anders Mossing

Adress: 
DEMICOM
851 70 Sundsvall