CORE står för Communication, Organization, Research, Education. Vi är en grupp forskare som specialiserat oss på organisationers kommunikation.

Vi är experter på strategisk kommunikation, kommunikativt ledarskap, organisationsförändring, sociala medier, mätning & utvärdering och kriskommunikation. Vår verksamhet rymmer även uppdragsforskning och uppdragsutbildning. Vi hör till forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap har resulterat i sex olika rapporter – läs dem här.

Övriga publikationer

Kontakt

Forskningsledare för CORE: Catrin Johansson

Aktuellt från DEMICOM

Därför sprids så många rykten vid kriser

De senaste månadernas Corona-pandemi har åtföljts av en omfattande ryktesspridning. Dessa rykten har bland annat handlat om att viruset av misstag sluppit ut från en forskningsanläggning i Wuhan eller om att det nya 5G-nätet gjort människors immunförsvar sämre.

2020-06-24

DEMICOM har en ny filosofie doktor

Fredag den 12 juni försvarade Terje Lindblom sin doktorsavhandling ”Bakom bilderna - bildjournalister och bildjournalistik i ett marknadsorienterat journalistiskt fält”, en studie om de sociala strukturerna inom det svenska dagstidningsfältet.

2020-06-16