En av ETOURs viktigaste uppgifter är att kommunicera de forskningsresultat som kommer fram ur turismforskningen. Behöver du en föredragshållare eller vill du arrangera ett seminarium i samverkan med ETOUR?

Här är en lista på vanliga föreläsningsteman:
 • Skärgårdsturism, planering och förvaltning
 • Buller och naturlig tystnad
 • Datainsamling av besökare
 • Samisk turism
 • Kluster och innovationssystem inom turistnäringen
 • Lokal turismutveckling och destinationsutveckling 
 • Turismstatistiken - vad innehåller den?
 • Utvecklingen på svenska vintersportorter
 • Omvärldsanalys och trender inom turism
 • Vindkraft och turism
 • Friluftsliv och miljöengagemang
 • Den digitala utvecklingens betydelse för turism
 • Destinationer och marknadsföring
 • Popkulturturism
 • Svensk fjällturism
 • Evenemangsturism, utveckling och effekter
 • Världsarv och turism     
 • Turism i nationalparker och skyddade områden
 • Turismens arbetsliv
 • Turistorganisationer i Sverige
 • Nyttiggörande av turismforskning och hur det kan bidra till innovation och utveckling

Är du intresserad av att samarbeta med ETOUR på något annat sätt? Klicka här för mer information och kontaktuppgifter.