STC_Profilbild_.jpg

Sensible Things that Communicate, STC

Sensible Things that Communicate, STC forskar inom Internet of Things, AI (Artificiell Intelligens) och sensorsystem.

Forskningen bedrivs inom elektronik- och datateknikområdet med fokus på smarta industrier, miljömätning och funktionella ytor. Forskningen sker ofta i nära samverkan med företag från hela Sverige samt med andra universitet runt om i världen.

Då STC är ett internationellt forskningscenter sker den mesta av kommunikationen på engelska. Därför har vi valt att publicera fullständig information och nyheter på STCs engelska webbplats. Klicka på "In English" längst upp på sidan så kommer du till den engelska webbplatsen eller på länken här nedan:

Läs STC:s engelska version som har mer aktuell information (STC in English)


STC grundades 2005 och har idag över 70 forskare, varav 11 professorer, som arbetar inom forskningscentret som professor Mattias O´Nils leder. Verksamheten finns på Mittuniversitetet campus i Sundsvall och forskningsmiljön ligger i framkant med ett flertal välutrustade labb för bland annat optik. röntgen och 3D samt ett högklassat renrum.

Inom STC verkar olika forskargrupper som alla är experter inom sitt område. De åtta forskargrupperna är:

  • Detektorer och fotonik (Detector and Photonics)
  • Kraftelektronik (Power Electronics)
  • Tryckta sensorsystem (Printed Sensor Systems)
  • Strålnings sensorsystem (Radiation Sensor Systems)
  • Realistisk t (Realistic 3D)
  • Visuella sensorsystem (Visual Sensor Systems)
  • Trådlösa sensornätverk (Wireless Sensor Systems)
  • Kommunikationssystem och nätverk (Communication Systems and Networks)

Forskargrupperna samarbetar ofta i olika forskningsprojekt och ofta sker det i samproduktion med näringslivet. Det betyder att forskargrupperna ofta har både akademiska och industriella medlemmar vilket ger dynamiska och intressanta miljöer som kan tänka nytt och därigenom driva tillväxt i både etablerade och nya företag.

Forskningscentren STC och FSCN ingår i Mittuniversitetets KK-miljö som är en särskild satsning av KK-stiftelsen för att utveckla forskningsprofilerande och samproducerande lärosäten. KK-miljön skapar förutsättningar för en effektiv och relevant användning av lärosätets resuresen och goda utvecklingsvillkor för forskningen.

STC i sociala medier

Kontakt

Lisa Velander

Fakultetsadministratör|Faculty Administrator

010-142 89 58

Christine Grafström

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 84 10

Sofia de Wall

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 82 58