Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorg i Sundsvall

Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorg i Sundsvall

Det främsta syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen mellan ledare och anställda med annan bakgrund än svensk på arbetsplatser, särskilt inom äldreomsorgen vid socialtjänsten i Sundsvall.

Vidare ska förstudien ge insyn i hur dessa medarbetare integreras på arbetsplatsen. Förstudien är relaterad till den tidigare studien Hållbar organisering och Kommunikation för hållbar organisering. Dessutom är studien relaterad till Mittuniversitetets initiativ om att samla kunskap om inkludering och integration av medlemmar med andra kulturella bakgrunder än svenska, med stort fokus på trivsel, effektivitet, demokrati och hälsa på arbetsplatsen. 

Denna förstudie bidrar till ökad kunskap om kommunikation, interkulturell relation, organisationers arbetssätt och dynamik som har inflytande på enheternas arbetsmiljö och utveckling.

Ansvarig på Sundsvalls kommun är Silvia Sandin Viberg, socialdirektör och Karin Holmin, hemtjänstchef. Kontaktperson är Ann-Britt Nilsson, kommunikationsstrateg inom socialtjänsten.

Projektresultatet presenteras i rapporten Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorgen.

Fakta

Projektperiod

160801-170201

Projektledare

Solange Hamrin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 84 13

Projektmedlemmar

Marianne Bergman, Sundsvalls kommun

Marianne Bergman, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logo