Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorg i Sundsvall

Det främsta syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen mellan ledare och anställda med annan bakgrund än svensk på arbetsplatser, särskilt inom äldreomsorgen vid socialtjänsten i Sundsvall.

Fakta

Projektperiod

160801-170201

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Marianne Bergman, Sundsvalls kommun

Marianne Bergman, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.

Sidan uppdaterades 2021-09-21