Det här projektet skapar, sammanfattar och sprider ny kunskap om hur en ökad efterfrågan på biomassa kan mötas samtidigt som man minskar befintliga negativa miljökonsekvenser och förbättrar hur vi förvaltar mark, vatten och andra naturresurser.

Flygfoto odling jordbruk landskap

Projektledare

Göran Berndes

Göran Berndes

Projektmedlemmar

Christel Cederberg

Christel Cederberg

Pål Börjesson

Pål Börjesson

Finansiärer

Energimyndigheten Logotyp f3 Svenska kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Sidan uppdaterades 2023-03-03