Elbil laddas

Inom miljöteknik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå. Forskarutbildning sker inom ämnet Ekoteknik och miljövetenskap.

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet