17474600-laddar-elbil.jpg

Inom miljöteknik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet ekoteknik och miljövetenskap.

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet