Brandhistorik och skogsstruktur i tallskog på Norra berget

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan biologigruppen på Mittuniversitetet, skogsförvaltare för naturreservatet på Norra berget i Sundsvall samt ansvariga för Norra bergets friluftsmuseum. Projektet syftar till att undersöka strukturen och brandhistoriken vid Norra bergets talldominerade skogar.

Skog

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.

Sidan uppdaterades 2022-06-30