Jennie Sandström

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Meriterad lärare, Biolog, Gy-lärare (Nk och Biologi), Grundskolelärare (4-9)
  • Ansvarsområde: Studierektor NAT, Programansvar Basår, Labansvar plan 3 i O-huset (tillsammans med Håkan Norberg)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428564
  • E-postadress: jennie.sandstrom@miun.se
  • Rumsnummer: O233
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Biologi, Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap

Forskningsområden

Skogsekologi, Naturvårdsbiologi, Dendrokronologi, Systematic Reviews

Forskning

Klimatanpassning på lokal nivå - CLIMATE, Skogsstruktur och historik på Norra berget i Sundsvall

Undervisning

Biologi på basåret, Hållbar utveckling för ingenjörer, Anatomi och fysiologi på BMA, Handledning SA på lärarutbildning

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sandström, J. , Edman, M. & Jonsson, B. (2020). Rocky pine forests in the High Coast Region in Sweden: structure, dynamics and history. Nature Conservation, vol. 38, ss. 101-130.    

Sandström, J. , Bernes, C. , Junninen, K. , Lõhmus, A. , Macdonald, E. , Müller, J. & Jonsson, B. (2019). Impacts of dead-wood manipulation on the biodiversity of temperate and boreal forests - A systematic review. Journal of Applied Ecology, vol. 56: 7, ss. 1770-1781.    

Bernes, C. , Jonsson, B. G. , Junninen, K. , Lõhmus, A. , Macdonald, E. , Müller, J. & Sandström, J. (2016). What are the impacts of manipulating grazing and browsing by ungulates on plants and invertebrates in temperate and boreal forests? : A systematic review protocol. Environmental Evidence, vol. 5: 1    

Bernes, C. , Jonsson, B. , Junninen, K. , Lõhmus, A. , Macdonald, E. , Müller, J. & Sandström, J. (2015). What is the impact of active management on biodiversity in boreal and temperate forests set aside for conservation or restoration? : A systematic map. Environmental Evidence, vol. 4: 1    

Bernes, C. , Jonsson, B. G. , Junninen, K. , Asko, L. , McDonald, E. , Müller, J. & Sandström, J. (2014). What is the impact of active management on biodiversity in forests set aside for conservation or restoration? : A systematic review protocol. Environmental Evidence, vol. 3: 22    

Artiklar, forskningsöversikter

Undin, M. , Atrena, A. , Carlsson, F. , Edman, M. , Jonsson, B. G. & Sandström, J. (2022). To what extent does surrounding landscape explain stand-level occurrence of conservation-relevant species in fragmented boreal and hemi-boreal forest?–a systematic review protocol. Environmental Evidence, vol. 11: 1  

Bernes, C. , Macura, B. , Jonsson, B. , Junninen, K. , Müller, J. , Sandström, J. , Lõhmus, A. & Macdonald, E. (2018). Manipulating ungulate herbivory in temperate and boreal forests : Effects on vegetation and invertebrates. A systematic review. Environmental Evidence, vol. 7: 1    

Doktorsavhandlingar

Sandström, J. (2018). Old-Growth Forests in the High Coast Region in Sweden and Active Management in Forest Set-Asides. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 287)  

Licentiatavhandlingar

Sandström, J. (2013). Phytoplankton response to a changing climate in lakes in northern Sweden. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University licentiate thesis : 103)  

Manuskript

Sandström, J. & Ekelund, N. Climate warming influences the timing of ice break-up and phytoplankton chlorophyll a in northern Sweden..

Sandström, J. & Ekelund, N. Climatic impact on the abundance of cyanobacteria in oligotrophic lakes in northern Sweden.

Sandström, J. , Carlsson, F. , Edman, M. , Wei, Y. & Jonsson, B. Wood-inhabiting fungi in rocky pine forests in the High Coast Region in Sweden.

Sidan uppdaterades 2023-09-21