Brandhistorik och skogsstruktur i tallskog på Norra berget

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan biologigruppen på Mittuniversitetet, skogsförvaltare för naturreservatet på Norra berget i Sundsvall samt ansvariga för Norra bergets friluftsmuseum. Projektet syftar till att undersöka strukturen och brandhistoriken vid Norra bergets talldominerade skogar.

Skog
Mittlyftet 4 maj 2023

Brandhistorik och skogsstruktur i tallskog på Norra berget

Presentation av projektresultat på Mittlyftet den 4 maj 2023.

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.

Sidan uppdaterades 2023-05-15