I uppstartsmötet av MIUN och Härnösands kommuns avtal började en diskussion att utifrån Handelsplats Härnösands behov att hitta metoder att räkna människor som passerar en punkt och deras rörelsemönster.

Utifrån denna diskussion inkluderades den generella problemställningen att följa människor i projektet SMART.Syftet med denna förstudie är att undersöka om en metod baserad på IR-kameror kan vara en lösning att uppfylla funktionella och integritetskrav som applikationen ställer. Detta kommer att ske genom att:

- Genomföra en testinstallation och samla in data på det område som Handelsplats Härnösand vill övervaka.
- Analysera data för att säkerställa att nödvändig information kan extraheras och att personlig integritet kan garanteras.

Om vi kan säkerställa ett positivt utfall på dessa två frågeställningar, har metoden en potential att vara en effektiv lösning på den utmaning som Handelsplats Härnösand beskrivit, men också generaliserbar för många andra applikationer. 

Läs beslutsdokumentet för mer information

Läs slutrapporten från projektet

Fakta

Projektperiod

170801-170831

Kommunsamverkan

Projektledare

Mattias O´Nils

Professor|Professor

010-1428780

Projektmedlemmar

Kontaktperson HÄR Handel och Möten: Jon Hultman, centrumutvecklare

Kontaktperson HÄR Handel och Möten: Jon Hultman, centrumutvecklare

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9