Demonstration of additive manufacturing as a method for fabrication of 316L-Grade Components

Syftet med projektet är att testa elektronstrålesmältning (EBM) som potentiell metod för tillverkning av komponenter i rostfritt stål till en fusionsreaktor i Frankrike.

Lasse Rännar IMG_8305.jpg

Inom additiv tillverkning kan man idag inte ta fram större komplicerade komponenter. Syftet med projektet är att visa hur en uppdelning av den slutliga detaljen kan produceras i rostfritt stål med hjälp av EBM samt en efterföljande fusionsbehandling för att sammanfoga de olika delarna.

I projektet tittar man på utvecklingen från processoptimering, tillverkning, utvärdering av provkomponenterna till demonstration av tillverkning av uppdelad detalj och leverans till sammanfogning. Den tekniska lösningen för sammanfogningen av detaljerna tillverkade genom additiv tillverkning kommer att kräva nya typer av konstruktionslösningar och en skräddarsydd värmebehandlingsprocess för sammanfogningen.

Sports Tech Research Centres roll i projektet är som ledande forskningsutförare inom EBM och expertis inom additiv tillverkning.

Fakta ITER:

Projektet ITER går ut på att testa fusionskraft i stor skala för första gången. När fusionsenergi utvinns bildas värme på uppemot 150 miljoner grader. För att kunna hantera detta krävs många stora, avancerade och extremt hållbara komponenter och utmaningen är att lyckats skapa en kostnadseffektiv tillverkningsprocess för dessa. ITER är en experimentell anläggning för fusionsteknik som drivs av EU, USA, Ryssland, Japan, Kina, Indien och Sydkorea. Testanläggningen, som byggs i södra Frankrike, beräknas kosta ca 160 miljarder kronor och EU bidrar med ca hälften av detta.

Projektledare

Lars-Erik Rännar

Professor|Professor

010-142 84 17

Finansiärer