Demonstration of additive manufacturing as a method for fabrication of 316L‑Grade Components

Syftet med projektet är att testa elektronstrålesmältning (EBM) som potentiell metod för tillverkning av komponenter i rostfritt stål till en fusionsreaktor i Frankrike.

Demodetaljer

Finansiärer

Fusion for energy

Sidan uppdaterades 2023-03-06