sportstech.jpg

Sports Tech Research Centre

Sports Tech Research Centre är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bedriver forskning inom innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder, främst mot sport- och outdoorföretag, sjukhus och industri.

Forskningen omfattar förutom utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder för sport-, idrotts- och outdooraktiviteter även medicinska applikationer, utrustning för funktionsnedsatta och additiv tillverkning (3D-print), med tillämpningar inom medicin respektive material- och processutveckling.

Till vår hjälp har vi flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika. 

Forskningen sker i nära samarbete med ett brett spektrum av branscher, från sjukhus och ledande sport- och oudoorföretag till företag inom verkstadssektorn. 

Fokus Sports Tech Research Centre

Aktuellt

Östersunds kommun på besök

I dag var den politiska ledningen i Östersund kommun på besök hos oss på Sportstech. Det blev en rundtur i labben för additiv tillverkning (3D print), materialprovning, tillämpad mekanik och vindtunneln.

Licentiatseminarium 18 december

Varmt välkommen när doktoranden Stefan Roos på Institutionen för kvalitets- och maskinteknik, presenterar sin licentiatavhandling "Process Development for Electron Beam Melting of 316LN Stainless Steel".

Sverige ska bli internationellt ledande inom hållbart friluftsliv och idrott

Mittuniversitetet kommer att leda ett stort, fyraårigt forskningsprogram som ska undersöka effekter av idrott och friluftsliv på natur och miljö. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, har beviljat stöd till programmet med 56 miljoner kronor. Målet är att göra svensk forskning världsledande inom området.

Sports Tech i sociala medier

Kontakt

Mikael Bäckström

Professor|Professor

010-142 83 01

Sportstechresearch

Sportstechresearch