Design and development of climatic wind tunnel for physiological sports experimentation

Projektet syftade till att skapa en standardiserad laboratoriemiljö där olika typer av fysiska aktiviteter inom idrott, sport och outdoor kan bedrivas och studeras under relevanta väder- och vindförhållanden.

Sports Tech Research Centre

Fakta

Projektperiod

120101-161231

Projektledare

Finansiärer

Östersunds kommun logotyp

Sidan uppdaterades 2022-06-15