Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018 | miun.se

Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018

Det här ett forskningsprojekt med lokalt och regionalt perspektiv på mediernas roll och betydelse i den kommande valrörelsen 2018. Projektet genomförs tillsammans med Lindholmen Science Park och Södertörns högskola.

Journalist

Fakta

Projektperiod

180101-200101

Forskningscenter

Projektledare

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren

Sidan uppdaterades 2021-09-21