Detektering av oljeutsläpp i dagvatten

Detektering av oljeutsläpp i dagvatten

Syftet med denna förstudie är att upprätta en mätpunkt för kontinuerlig fjärravläsning av olja i vattenföroreningar i dagvattenavlopp. Det skulle ge svar på vilka nivåer av föroreningar som förekommer i en specifik dagvattenledning.

Fakta

Projektperiod

150201-160315

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Kristin Eriksson, Sundsvalls kommun

Kristin Eriksson, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.