Digital lösning på ett digitalt problem – Kan mobilfilmning användas som metod för att motverka trakasserier online?

Syftet är att utifrån ungdomars erfarenheter av trakasserier på sociala medier (som utsatta och/eller förövare) arbeta fram ett material genom en visuell metod för social förändring, dvs en metod för att motverka trakasserierna och öka ungdomarnas aktionskompetens, samt informera vuxna om problemet.

person spelar in konsert med mobilen, utomhusscen
Mittlyftet 4 maj 2023

Digital lösning på ett digitalt problem

Presentation av projektresultat på Mittlyftet den 4 maj 2023.

Fakta

Projektperiod

210901-230228

Kommunsamverkan

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.

Sidan uppdaterades 2023-05-28