Ämnet folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet är ett av tre huvudämnen vid Institutionen för hälsovetenskap och är i huvudsak placerat på universitetets campus i Sundsvall.

äo_hälsovetenskap