Ämnet folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet är ett av tre huvudämnen vid Institutionen för hälsovetenskaper och är i huvudsak placerat på universitetets campus i Sundsvall.

fjällvandring kvinna

Pågående forskningsprojekt

WAYA

Ett projekt som studerar vila, rekreation och friluftsvistelse som stöd till hälsa och välmående bland unga canceröverlevare.

Sidan uppdaterades 2023-01-18