Entreprenörskap i lokala medier på landsbygden

Projektet tar avstamp i konsekvenserna av den utveckling som har ägt rum de senaste tio åren på den svenska lokala mediemarknaden då mer än var tredje lokalredaktion lagts ner. Utgångspunkten för projektet är att se hur medieskuggor på landsbygden kan fyllas med hjälp av egna lokala initiativ.

Ett av målen med projektet är att ta fram strategier och modeller som kan användas inom mediebranschen, för blivande journalister i utbildning och för entreprenörer som på eget initiativ har startat eller tänker starta egna lokala nyhets- och informationsförmedlingar på landsbygden.

Vi kommer att följa entreprenörer som startat lokala nyhetsförmedlingar och genom intervjuer och observationer på plats se hur de arbetar. I en annan delstudie kommer vi genom aktionsforskning själva starta och driva nyhets- och informationsbyråer för att sedan utifrån dessa erfarenheter ta fram strategier och modeller för framtida entreprenörskap i lokala medier på landsbygden.

Resultaten kommer att visa på hur den lokala journalistiken i områden som har betraktats som för små eller olönsamma för traditionella medier kan vitaliseras och lyftas upp ur medieskuggan.

Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Lunds universitet, samt med ett urval av kommuner, befintliga och potentiella medieentreprenörer på landsbygden från söder till norr. Vi som deltar är Elisabeth Stúr, Lars Nord och Lottie Jangdal från Mittuniversitetet samt Asta Cepaite-Nilsson från Lunds universitet.

Finansiär

Kampradsstiftelsen

Fakta

Projektperiod

160101-200101

Forskningscenter

Projektledare

Elisabeth Stúr

Universitetslektor

010-1428762