För att bestämma isbildningsförhållanden och för att göra isbildningsprognosinformation krävs det att man känner till luftinnehållet i flytande vatten, flytande vattenhalt (LWC) och droppstorlek, medianvolymdiameter (MVD).

Klimatkammare

Fakta

Projektperiod

130101-161231

Samarbetspartners

  • Statens Energimyndighet
  • Combitech

Sidan uppdaterades 2023-06-29