En viktig del av framtidens mat- och foderproduktion består i att kunna nyttja de resurser som redan finns och förädla dem, i stället för att låta dem gå till spillo. Vid Mittuniversitetet pågår forskning om hur vi bättre kan dra nytta av olika typer av restmaterial.

Fisk på ljusblå  tallrik
Foto: Gregor Moser/Unsplash

Sidan uppdaterades 2022-11-16