Mål 12 ‑ Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Globala målen

Vår internationella masterutbildning i ekoteknik och hållbar utveckling ger studenterna förmåga att analysera och värdera hur naturresurser kan nyttjas i ett brett perspektiv av en hållbar samhällsutveckling.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitetets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MÅL 12 - HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 10 svenska sidor och 8 engelska sidor som är taggade med MÅL 12 - HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION. Innehållet kan variera beroende på språk.

Föredrag: Shit blir Shitaki

Den 16 november medverkar Erik Hedenström, professor vid Institutionen för kemiteknik vid Mittuniversitetet, på Kulturmagasinets Onsdagslunch i Sundsvall.

När ”usch” blir resurs

En viktig del av framtidens mat- och foderproduktion består i att kunna nyttja de resurser som redan finns och förädla dem, i stället för att låta dem gå till spillo. Vid Mittuniversitetet pågår...

BioChange

BioChange ska skapa förutsättningar för företag att enklare ställa om från fossilbaserad plast till mera biobaserade plaster genom att erbjuda snabba jämförelsetester på råmaterialet innan produktion.

Foodtech

I en hållbar värld måste vi ställa om vår livsmedelsindustri och hitta alternativa sätt för hur vi producerar, konsumerar och kommunicerar mat. Här är Foodtech ett högaktuellt område.

Sidan uppdaterades 2023-12-15