Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inom ramen för Styrel | miun.se

Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inom ramen för Styrel

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om beslutsprocesser inom Styrel, hur samverkan implementeras i praktiken, vilka konsekvenser olika prioriteringar får för samhället och dess medborgare samt hur den enskildes ansvar kommuniceras till särskilt sårbara grupper.

Elkraft

Sidan uppdaterades 2021-09-21