Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inom ramen för Styrel

Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inom ramen för Styrel

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om beslutsprocesser inom Styrel, hur samverkan implementeras i praktiken, vilka konsekvenser olika prioriteringar får för samhället och dess medborgare samt hur den enskildes ansvar kommuniceras till särskilt sårbara grupper.

Elkraft

Fakta

Projektperiod

151001-181231

Projektmedlemmar

Olof Björkqvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428890

Erna Danielsson

Professor|Professor

+46 (0)10-1428132

Christine Grosse

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

+46 (0)10-1428009

Aron Larsson

Professor|Professor

+46 (0)10-1428616

Pär Olausson

Docent |Senior lecturer

+46 (0)10-1428547