Pär Olausson

Prefekt|Head of Department

Bakgrund

Jag är statsvetare och disputerade vid Åbo akademi, Finland, 2008 på avhandlingen "Autonomy and Islands: A Global study of the factors that determine island autonomy". Därefter har jag huvudsakligen sysslat med nätverksstyrning inom bl.a. de sk. älvgrupperna och Styrel, politiskt entreprenörskap samt regional autonomi. Jag har även medverkat i en rapport angående folkomröstningen om högertrafik 1955.

Jag har haft flera administrativa uppgifter:
2006-2011 - avdelningschef och studierektor för Avdelningen för statsvetenskap
2008-2010 - tf. avdelningschef för Avdelningen för rättsvetenskap .
2011-2013 - prefekt för Institutionen för samhällsvetenskap
2013-2018 - avdelningschef (prefekt) för Avdelningen för samhällsvetenskap.
2015-2016 - t.f. avdelningschef (prefekt) för Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
2019 - prefekt för Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.

Jag är sedan 2019 docent i offentlig förvaltning vid Åbo akademi och sedan 2020 docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Nätverksstyrning, privat-offentlig samverkan, krishantering, politiskt entreprenörskap.

Undervisning

Jag har undervisat vid Mittuniversitetet och Åbo akademi och har varit programansvarig för Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap. Jag är även utbildad gymnasielärare och har undervisat på Wargentinsskolan i Östersund.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Große, C. , Olausson, P. M. & Wallman-Lundåsen, S. (2021). Left in the Dark : Obstacles to Studying and Performing Critical Infrastructure Protection. Electronic Journal of Business Research Methods, vol. 19: 2, ss. 58-70.    

Große, C. , Olausson, P. M. & Svensson, B. (2021). Resilience Endangered : The Role of Regional Airports in Remote Areas in Sweden. Infrastructures, vol. 6: 12    

Danielsson, E. , Nyhlén, J. & Olausson, P. M. (2020). Strategic planning for power shortages. Energy Policy, vol. 137  

Große, C. & Olausson, P. M. (2019). Blind spots in interaction between actors in Swedish planning for critical infrastructure protection. Safety Science, vol. 118, ss. 424-434.  

Petridou, E. , Olausson, P. M. & Ioannides, D. (2019). Nascent island tourism policy development in Greenland : A network perspective. Island Studies Journal, vol. 14: 2, ss. 227-244.    

Olausson, P. M. (2019). Planning for resilience in the case of power shortage : The Swedish STYREL policy. Central European Journal of Public Policy, vol. 13: 1, ss. 12-22.    

Olausson, P. M. & Nyhlén, J. (2017). Organization and Decision-Making in Enforced Networks : The River Groups in Northern Sweden. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 25: 4, ss. 313-325.    

Petridou, E. & Olausson, P. (2017). Policy Entrepreneurship and Policy Transfer : Flood Risk Governance in Northern Sweden. Central European Journal of Public Policy, vol. 11: 1, ss. 1-12.    

Ackrén, M. & Olausson, P. M. (2008). Condition(s) for Island Autonomy. International Journal on Minority and Group Rights, vol. 15: 2-3, ss. 227-258.  

Böcker

Große, C. & Olausson, P. M. (2023). Is There Enough Power? : Swedish Risk Governance and Emergency Response Planning in Case of a Power Shortage. Stockholm : SNS förlag  

Doktorsavhandlingar

Olausson, P. (2007). Autonomy and islands : A global study of the factors that determine island autonomy. Diss. Åbo : Åbo Akademi University Press, 2007

Kapitel i böcker, del av antologier

Nyhlén, S. , Bolin, N. & Olausson, P. M. (2022). Att studera lokalt beslutsfattande. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 87-90.

Bolin, N. , Olausson, P. M. & Nyhlén, S. (2022). Lokalt beslutsfattande - avslutande reflektioner. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 253-259.

Olausson, P. M. , Nyhlén, S. & Bolin, N. (2022). Lokalt beslutsfattande - en introduktion. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 13-24.

Große, C. , Olausson, P. M. & Svensson, B. (2019). Den regionala flygplatsens roll i samhället - Perspektiv från en förstudie kring Sundsvall-Timrå flygplats. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 49-67.

Olausson, P. M. (2017). Styrel - mot en hållbar elförsörjning. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Östersund : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 80-88.  

Wallman Lundåsen, S. & Olausson, P. M. (2015). Aktörer inom lokalt beslutsfattande. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 47-69.

Nyhlén, S. , Bolin, N. & Olausson, P. M. (2015). Att studera lokalt beslutsfattande. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 73-77.

Bolin, N. , Olausson, P. M. & Nyhlén, S. (2015). Lokalt beslutsfattande - avslutande reflektioner. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 169-176.

Olausson, P. M. , Nyhlén, S. & Bolin, N. (2015). Lokalt beslutsfattande - en introduktion. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 11-20.

Olausson, P. M. & Alirani, G. (2015). Miljöpolitik på lokal nivå : Från miljöskydd till klimatanpassning. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 127-148.

Olausson, P. M. (2015). Regional autonomy and political entrepreneurship. I Entrepreneurship in the Polis : Understanding Political Entrepreneurship. Farnham, Surrey : Ashgate. S. 119-132.

Olausson, P. M. (2013). Politiskt entreprenörskap och autonomi : Fallet Åland. I Regioner, regionalism och entreprenörskap : Festskrift till Marie-Louise von Bergmann-Winberg. Sundsvall : Mid-Sweden University. S. 139-150.

Konferensbidrag

Große, C. & Olausson, P. M. (2020). The Economic Effects of Regional Airports on Societal Resilience : A Swedish Case. I Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference.. S. 2423--2430.    

Große, C. , Olausson, P. M. & Wallman Lundåsen, S. (2019). Blackout Ahead : Methodological Concerns in Studies of Critical Infrastructure Protection. I Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL). Singapore : . S. 1715--1723.  

Große, C. , Olausson, P. M. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Blackout ahead : Methodological Concerns in Studies of National Crisis Management. Paper presented at the Society of Risk Analysis - Nordic Chapter, Stavanger, 8-9 November, 2018

Olausson, P. M. & Große, C. (2018). Multi-Level Planning Systems for Critical Infrastructure Protection: : Planning for Power Shortage in Germany, Sweden and USA. Paper presented at the Mid-Western Political Science Association 76th annual conference, Chicago, April 5–8, 2018

Olausson, P. M. , Danielsson, E. & Nyhlén, J. (2018). Strategic planning for power outages : “With reservation inaccuracies”. Paper presented at the NEEDS 2018, Amsterdam, march 21-23, 2018

Große, C. & Olausson, P. M. (2018). Swedish Multi-Level Planning System for Critical Infrastructure Protection : The Regional Core. I Safety and Reliability : Safe Societies in a Changing World. Boca Raton, FL : . S. 1893--1901.    

Große, C. , Olausson, P. M. , Danielsson, E. , Larsson, A. , Wallman Lundåsen, S. , Björkqvist, O. & Nyhlén, J. (2017). Collaboration and Decision-making in Response Planning for Power Shortages : The Swedish Policy. Paper presented at the ISSRM

Alirani, G. & Olausson, P. M. (2017). Different approaches to flood risk management in Sweden : The river groups in Indalsälven/Ljungan and Ljusnan. Paper presented at the SWEPSA 2017, Karlstad, 4-6 oktober, 2017

Olausson, P. M. , Petridou, E. & Ioannides, D. (2016). Seeking resilience through tourism in Greenland : A cautious outlook in the risky era of climate change. Paper presented at the 10th ECPR General Conference, Prague, 7-10 September, 2016

Olausson, P. (2012). Riskhantering genom nätverk : De svenska älvgrupperna. Paper presented at the XXI årskonferensen för Nordisk kommunalforskning (NORKOM) Universitetet i Oslo 22-24 november 2012.

Olausson, P. (2011). Regional Autonomy by Political Entrepreneurship : A Comparative Study of the Nordic Island Regions. Paper presented at the European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, University of Iceland, Reykjavik, 25th-27th Aug. 2011

Olausson, P. M. (2010). Riskplanering för klimatanpassning : En fallstudie av risk- och krishanteringsarbetet i kommunerna längs Ljungan. I SWEPSA - Swedish Political Science Association : Paper presenterat vid statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Göteborg 2010-09-30—2010-10-02. Göteborg :

Olausson, P. M. (2008). Autonomy vs Non-autonomy : Factors that explain the difference in autonomy. I Paper presented at the Nordic Political Science Convention, Tromsø, August 6-8, 2008. Workshop: “Different Arrangements on Autonomy Arrangements”. Tromsö :

Olausson, P. M. & Ackrén, M. (2006). Conditions for Island Autonomy : Statsvetarförbundets årsmöte. Paper presented at the SWEPSA årsmöte, 2006, Karlstad

Olausson, P. M. (2005). Qualitative Comparative Analysis in Comparative Politics (NOPSA) : NOPSA Nordic Political Science Convention, Reykjavik. Paper presented at the NOPSA, 11-13 August, 2005, Reykjavik, Iceland

Olausson, P. M. (2004). Autonomy in North and South (ECPR) : ECPR Joint Session of Workshops Uppsala 2004. Paper presented at the ECPR, 13-18 april, 2004, Uppsala

Olausson, P. M. (2003). Boolean Algebra and the European Island Regions : Nationella Metodseminariet 2003. Paper presented at the Nationella Metodseminariet

Olausson, P. M. & Gadd, H. (2002). Att förstå och förklara hur begreppet autonomi används på mikro och makronivå (Svenska Statsvetarförbundets årsmöte). Paper presented at the SWEPSA årsmöte, 2002, Växjö

Olausson, P. M. (2002). Autonomous Island Regions in Europe (NOPSA) : 13:e nordiska statsvetarkongressen. NOPSA. Aalborg 15-17 augusti 2002.. Paper presented at the 13:e nordiska statsvetarkongressen. NOPSA. Aalborg 15-17 augusti 2002.

Olausson, P. M. (2002). Autonomy and the European Island Regions (Islands of the World VII) : Presented at the Island of the World VII conferense at the University of Prince Edward Island - Canada.. Paper presented at the Islands of the World VII, June 26-30, 2002, Prince Edward Island, Canada

Licentiatavhandlingar

Olausson, P. (2004). Islands and Autonomy : A Study of Factors that Constitute Autonomy for the European Island Regions. Lic.-avh. Åbo : Åbo akademi University Press, 2004

Rapporter

Danielsson, E. , Alirani, G. , Oscarsson, O. , Große, C. , Olausson, P. M. , Jacobsson, J. & Öhman, S. (2023). Att ta ledartröjan i krisen : Utvärdering av MSB:s samordningsuppdrag under Coronapandemin. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2023:2).  

Olausson, P. , Danielsson, E. , Gunneriusson, H. , Mujezinovic, D. & Öhman, S. (2022). Länsstyrelsen Västernorrland - Intern utvärdering av krisledningsarbete med anledning av Covid‐19. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2022:2).  

Olausson, P. M. , Ahrens Kayayan, V. , Alirani, G. , Danielsson, E. , Lundgren, M. , Mujezinovic, D. , Petersson, F. & Öhman, S. (2021). Sandvikens kommun – Hanteringen av Corona-pandemin våren 2020. Östersund : Mittuniversitetet  

Große, C. , Hahne, M. , Olausson, P. M. & Svensson, B. (2019). Regionala flygplatser : En förstudie kring betydelsen av regionala flygplatser för samhället. (RCR Serie ).  

Olausson, P. M. , Björkqvist, O. , Danielsson, E. , Große, C. , Larsson, A. , Nyhlén, J. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inomramen för STYREL. Eskilstuna : Energimyndigheten    

Ahlgren, M. , Nilsson, P. Å. , Olausson, P. M. & Rylenius, K. (1995). Högertrafik och massturism : En betraktelse över folkomröstningar och deras betydelse. Östersund : Institutionen för turismvetenskap (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1995:1).

Samlingsverk (redaktör)

Bolin, N. (ed.) , Nyhlén, S. (ed.) & Olausson, P. M. (ed.) (2022). Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB

Bolin, N. (ed.) , Nyhlén, S. (ed.) & Olausson, P. M. (ed.) (2015). Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB

Olausson, P. (ed.) & Nyhlén, J. (ed.) (2013). Regioner, regionalism och entreprenörskap : Festskrift till Marie-Louise von Bergmann-Winberg. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Sidan uppdaterades 2024-02-05