Syfte med denna förstudie är skapa en visualiseringstjänst som illustrerar stadens luftkvalitet både över tid och i realtid.

Förhoppningen är att kunna påverka medborgarna till ett miljömedvetet beteende som till exempel val av transportvägar. Målet är att förbättra Sundsvalls innerstadsmiljö. Denna förstudie kommer att främja utvecklingen av ett visualiseringscenter på Mittuniversitetet och hållbar tillväxt i Sundsvalls Kommun till 2021.

Förstudien kommer att sammanfatta resultaten i en plan för ett efterkommande huvudprojekt i arbetet för ett visualiseringscenter.

Fakta

Projektperiod

150216-160531

Projektledare

Projektmedlemmar

Björn Abelsson, Sundsvalls kommun

Björn Abelsson, Sundsvalls kommun

Finansiärer