Hälsofrämjande kommunikation på en arbetsplats

Vi kommer att undersöka kommunikationens roll för att främja en bra arbetsmiljö och medarbetarhälsa.

Tidigare forskning har visat att det finns samband mellan väl fungerande intern kommunikation, kommunikativt ledarskap och en god arbetsmiljö och medarbetarhälsa. Sundsvalls kommun har stora utmaningar i form av höga sjuktal och kostnader för ohälsa bland personalen. I Sundsvalls kommun pågår projektet Hållbart arbetsliv som syftar till att göra chefer och medarbetare mer medvetna om hälsofrämjande faktorer i arbetslivet.

Förstudien undersöker organisationen på en arbetsplats i Sundsvalls kommun, före, under och efter de särskilda insatserna.

Beviljad finansiering: 500 000 sek

Läs mer i beslutshandlingarna

Fakta

Projektperiod

170101-181231

Forskningscenter

Kommunsamverkan

Projektledare

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-1428804

Projektmedlemmar

, Anna-Karin Johansson, Sundsvalls kommun

, Anna-Karin Johansson, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logo