Projekt Innovativ pulverbaserad komponentteknologi, INNOKOMP, fokuserar på pulver, en grön teknik, som råmaterial för vidareförädling. En del av projektet inriktar sig på additiv tillverkning som möjlighet till avancerade och flexibla produkter vad gäller produktvolym och massproduktion.

3d-print Sports tech

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2022-06-15