Projekt Innovativ pulverbaserad komponentteknologi, INNOKOMP, fokuserar på pulver, en grön teknik, som råmaterial för vidareförädling. En del av projektet inriktar sig på additiv tillverkning som möjlighet till avancerade och flexibla produkter vad gäller produktvolym och massproduktion.

3dprint2.jpg

Digitaliseringen av samhället och behovet av avancerade produkter inom till exempel energi, transport, flyg och medicinsktekniska produkter, ställer krav. Dessa produktlösningar skapas med fördel genom en kombination av teknologier inom pulverteknik. Projektets mål är att ta fram nya produktlösningar hos slutanvändare, öka utvecklingstakten samt konkurrensförmågan inom teknikupphandling av avancerade komponenter.

Projektet bygger på resultat från ett tidigare Vinnova-finansierat projekt där de mest lovande utmaningarna har tagits vidare för att industrialiseras inom projekt INNOKOMP. I projektet samverkar ett 15-tal aktörer, bestående av företag och universitet, och där Chalmers Tekniska Högskola är projektledare.

Sports Tech Research Centre kommer att leda arbetet med utveckling och demonstration av design för additiv tillverkning samt efterbearbetning, inom EBM-metoden, tillsammans med AIM Sweden, Chalmers, Sandvik Coromant och Swerea KIMAB.

Projektet är finansierat av Vinnovas satsning inom programmet Utmaningsdriven innovation, steg 3 ”Följdinvestering”.

Finansiärer