Syftet med projektet är att Mittuniversitetet fortsätta införa tentamensverktygen Inspera. Det övergripande målet för projektet är att erbjuda all personal förutsättningar för att använda Inspera i sina examinationer, samt ta fram nödvändiga rutiner och processer som erfordras.

Fakta

Projektperiod

210101-211231

Institutioner/avdelningar

Sidan uppdaterades 2021-12-31