Avdelningen för infrastruktur (INFRA)

Avdelningen för Infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet, och campusservice. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.

Medarbetare IT

Vårt uppdrag är att stötta utbildning och forskning samt övriga delar inom universitetsförvaltningen genom att erbjuda stöd och tjänster med hög verksamhetsnytta och av hög kvalité. Vi finns till för våra medarbetare, studenter och externa intressenter.

Avdelningschef för Avdelningen för Infrastruktur är Helena Wallskog

Enhetschef för:

Serviceenheten Lotta Blomberg
Campusservice Lars Hägglund
Infrastöd Helena Wallskog
IT Drift & Utveckling Marcus Sällstedt
Fastighet och säkerhet Lennart Johansson

Avdelningen för infrastruktur tillhandahåller stöd och tjänster inom följande verksamhetsområden:

Kontakt

Helena Wallskog

Avdelningschef|Head of Department

010-1428976