Avdelningen för infrastruktur (INFRA)

Avdelningen är en del av Mittuniversitetets samlade IT-verksamhet och ansvarar även för stöd och service inom lokalförsörjning, säkerhet, vaktmästeri och lokalvård.

Avdelningen ansvarar för användarstöd, systemdrift, förvaltning, utredning och utveckling. Den har också ett strategiskt ansvar beträffande standarder, policies och rekommendationer. Datanätverket, Mittnet, och olika högskolegemensamma system, t ex studentportal, lärplattform och e-post är några av de system som avdelningen ansvarar för. 

Avdelningen ger även stöd och service inom:

Avdelningen finns representerad med medarbetare i Sundsvall och Östersund. Vill du komma i kontakt med IT-funktionen skicka ett mejl till helpdesk@miun.se 

IT-funktionens organisation

IT-funktionen är indelad i fyra grupper: Användarstöd, Helpdesk, Systemdrift och Utveckling som alla finns representerade på universitetets båda orter. Den har även en projektledarfunktion som ska stötta och hjälpa akademi, bibliotek och förvaltning.

Användarstöd är den grupp som bl a ansvarar för användarstöd, installationer och datorsalar. Arbetet ska fokuseras på att hitta smarta och effektiva lösningar som minskar inflödet av ärenden.

Helpdesk är den naturliga kontakten inom IT-området för både medarbetare och studenter vid Mittuniversitetet. De ska arbeta med att lösa så många ärenden som möjligt direkt i första kontakten med kunden. Inom gruppens ansvarsområde ligger även licenshantering och inköp.

Systemdrift är den grupp som arbetar med att se till att den driftmiljö som krävs för olika system och tjänster finns tillgänglig och är stabil samt säker. Inom gruppens ansvarsområde finns även kontinuitetsplanering. Gruppen har även uppdraget att minska antalet inkommande ärenden.

Utveckling är den grupp som arbetar med att anpassa universitetets system till att fungera som verksamheten vill och kräver. Alla önskemål om förändringar skickas via systemägaren och därifrån till helpdesk@miun.se.

Projektledarrollen är att fånga upp önskemål och projekt och ska finnas som ett stöd för organisationen men även inåt mot avdelningen. Funktionen ansvarar även för infrastrukturen.

IT-funktionen har en ledningsgrupp som består av gruppledarna för respektive grupp, projektledare och avdelningschef.

Medarbetare, sorterad på efternamn

Kontakt

Helena Wallskog

Avdelningschef|Head of Department

010-142 89 76