Avdelningen för infrastruktur (INFRA)

Avdelningen är en del av Mittuniversitetets samlade IT-verksamhet och ansvarar även för stöd och service inom lokalförsörjning, säkerhet, vaktmästeri och lokalvård.

Avdelningen ansvarar för användarstöd, systemdrift, förvaltning, utredning och utveckling. Den har också ett strategiskt ansvar beträffande standarder, policies och rekommendationer. Datanätverket, Mittnet, och olika högskolegemensamma system, t ex studentportal, lärplattform och e-post är några av de system som avdelningen ansvarar för. 

Avdelningen ger även stöd och service inom:

Avdelningen finns representerad med medarbetare i Sundsvall och Östersund. Vill du komma i kontakt med IT-funktionen skicka ett mejl till helpdesk@miun.se 

IT-funktionens organisation

IT-funktionen är indelad i fyra grupper: Användarstöd, Helpdesk, Systemdrift och Utveckling som alla finns representerade på universitetets båda orter. Den har även en projektledarfunktion som ska stötta och hjälpa akademi, bibliotek och förvaltning.

Användarstöd är den grupp som bl a ansvarar för användarstöd, installationer och datorsalar. Arbetet ska fokuseras på att hitta smarta och effektiva lösningar som minskar inflödet av ärenden.

Helpdesk är den naturliga kontakten inom IT-området för både medarbetare och studenter vid Mittuniversitetet. De ska arbeta med att lösa så många ärenden som möjligt direkt i första kontakten med kunden. Inom gruppens ansvarsområde ligger även licenshantering och inköp.

Systemdrift är den grupp som arbetar med att se till att den driftmiljö som krävs för olika system och tjänster finns tillgänglig och är stabil samt säker. Inom gruppens ansvarsområde finns även kontinuitetsplanering. Gruppen har även uppdraget att minska antalet inkommande ärenden.

Utveckling är den grupp som arbetar med att anpassa universitetets system till att fungera som verksamheten vill och kräver. Alla önskemål om förändringar skickas via systemägaren och därifrån till helpdesk@miun.se.

Projektledarrollen är att fånga upp önskemål och projekt och ska finnas som ett stöd för organisationen men även inåt mot avdelningen. Funktionen ansvarar även för infrastrukturen.

IT-funktionen har en ledningsgrupp som består av gruppledarna för respektive grupp, projektledare och avdelningschef.

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Hagberg

It-Utredare|IT Analyst

010-142 86 46

Andreas Haugen

Nätverkstekniker|Nätverkstekniker

010-142 86 32

Anette Kompa-Lidén

Verksamhetsutvecklare

010-142 87 15

Ann-Charlotte Staverfelt

Datatekniker|Computer Technician

010-142 78 23

Annelie Öberg

Serviceadministratör

010-142 89 61

Bengt Lehman

Lokalplanerare/Stf avd chef

010-142 82 33

Benny Borgefjäll

Supporttekniker|Supporttekniker

010-142 78 74

Carina Engström

Serviceadministratör

010-142 89 62

Dag Wassdahl

Systemtekniker

010-142 79 18

Elisabeth Gradin

Teknikadministratör

010-142 82 11

Eva Wassdahl

Bildkonferensassistent

010-142 82 71

Hans Hallén

Systemingenjör

010-142 87 08

Helena Wallskog

Avdelningschef|Head of Department

010-142 89 76

Henrik Johansson

Systemingenjör|Systems Engineer

010-142 79 84

Jenny Bergfors

Systemtekniker|Systems Technician

010-142 86 73

Jenny Lindgren

Systemingenjör

010-142 85 69

Jimmy Grenblad

Vaktmästare|Caretaker

010-142 80 79

Joakim Fröberg

Vaktmästare|Caretaker

010-142 80 47

Jonas Rogander

Systemingenjör|Systems Engineer

010-142 86 06

Jörgen Carlsson

Vaktmästare|Caretaker

010-142 80 35

Jörgen Lundberg

Tekniker|Technician

010-142 80 66

Jörgen Löfgren

Vaktmästare|Caretaker

010-142 79 92

Kenth Näsström

Nätverkstekniker

010-142 87 93

Lars Kamél

Systemutvecklare

010-142 79 30

Lena Andersson

Serviceadministratör

010-142 89 65

Lennart Johansson

Fastighetschef|Director of Campus Affairs

010-142 83 20

Magnus Carlsson

Systemutvecklare|Systems Developer

010-142 78 67

Magnus Löwengren

Vaktmästare|Caretaker

010-142 83 93

Magnus Ödling

Systemtekniker

010-142 84 48

Marie Rönnhed

Bildkonferenssamordnare

010-142 87 13

Nizam Mitha

notitle|notitle

010-142 85 24

Ove Olander

Systemingenjör|Systems Engineer

010-142 78 87

Per Bergman

Nätverkstekniker

010-142 83 71

Per-Erik Östling

Intendent|Facilities Officer

010-142 82 43

Peter Eriksson

Teknikadministratör

010-142 88 74

Peter Öberg

Systemingenjör|Systems Engineer

010-142 83 41

Petter Sundblad

Systemtekniker|Systems Technician

010-142 81 09

Robert Olofsson

Supporttekniker|Supporttekniker

010-142 89 98

Roland Persson

Vaktmästare|Caretaker

010-142 83 42

Ronny Alander

Systemingenjör|Systems Engineer

010-142 78 44

Sandra Östling

notitle|notitle

010-142 83 52

Stefan Eriksson

Projektledare|Project Manager

010-142 88 64

Stefan Westin

Systemingenjör|Systems Engineer

010-142 88 18

Sören Sollén

Intendent|Facilities Officer

010-142 86 02

Tommy Lodén

Systemingenjör

010-142 85 31

Tony Backlund

Vaktmästare|Caretaker

010-142 86 67

Torbjörn Engh

Säkerhetssamordnare

010-142 89 97

Urban Karlsson

Ingenjör|Engineer

010-142 84 47

Yvonne Sjödin

Systemtekniker|Systems Technician

010-142 83 45

Kontakt

Helena Wallskog

Avdelningschef|Head of Department

010-142 89 76