Kommunikation för en hälsosam arbetsplats

Kontor, möte, kommunikation
Projektet drivs inom samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

Syftet är att bidra med kunskap om de kommunikationsfaktorer som påverkar organisering och verksamhetsutveckling, och som kan såväl underlätta som hindra arbetet med en hållbar arbetsmiljö.

Det genomförs tillsammans med kommunens företrädare och projektet Hållbart arbetsliv och är relaterat till projektet Arbetsmiljökartläggning för hållbar organisering som utvecklar ny kunskap om hur processer och strukturer i organisationer påverkar utnyttjandet av resurser och bidrar till ledares och medarbetares arbetsvillkor och arbetsmiljö. I projektet studeras de insatser som specifikt görs på en arbetsplats genom utbildning inom områdena hälsa och kommunikation och deras resultat.

Fakta

Projektperiod

170101-190101

Forskningscenter

Kommunsamverkan

Projektledare

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-1428804

Finansiärer

Logo