Kommunikation för hållbar organisering

Projektet drivs inom samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun. Syftet är att bidra med kunskap om de kommunikationsfaktorer som påverkar organisering och verksamhetsutveckling och som kan såväl underlätta som hindra arbetet med en hållbar arbetsmiljö.

Det genomförs tillsammans med kommunens företrädare och projektet Hållbart arbetsliv, och är relaterat till projektet Arbetsmiljökartläggning för hållbar organisering som utvecklar ny kunskap om hur processer och strukturer i organisationer påverkar utnyttjandet av resurser och bidrar till ledares och medarbetares arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Fakta

Projektperiod

160101-170101

Forskningscenter

Kommunsamverkan

Projektledare

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-1428804

Finansiärer

Logo